آرشیو یک‌شنبه ۷ خرداد ۱۳۸۵، شماره ۷۷۷۹
اقتصادی
۱۵

مدیرعامل بانک ملت: خرید تضمینی گندم از کشاورزان نقدی انجام می شود

خرید تضمینی گندم از کشاورزان امسال با پرداخت نقدی و در اولین نوبت مراجعه به آنها صورت می گیرد.

دکتر علی دیوان دری مدیرعامل بانک ملت در مراسم خرید گندم از کشاورزان از طریق بانک ملت به پرداخت نقدی به کشاورزان اشاره کرد و گفت: طرح خرید گندم و پرداخت نقدی پول به کشاورزان از اهداف سال جاری دولت است و انگیزه بانک دریافت دسترنج کشاورزان با کمترین تاثیر است. به گفته او هدف، سیاست و خط مشی دولت در جهت تقویت بخش کشاورزی به ویژه محصولات استراتژیک و مقدسی همانند گندم است. وی ادامه داد: قصد بر این است امانتی که به بانک ملت سپرده گذاری شده به صاحبانشان بازگشت شود، در عین حال زمینه فعالیت های دیگر نیز تسهیل شود.

مدیرعامل بانک ملت تصریح کرد: هدف افزایش دامنه این محصولات استراتژیک و پرداخت نقدی به کشاورزان فعال در تمامی بخش هاست، امید است در سال های آینده بتوان این خدمات را به آنها ارائه داد.

دکتر دیوان دری با بیان اینکه هرگونه خطا از سوی سیستم بانکی در جامعه بزرگ نمایی و پراکنده می شود، تصریح کرد: برای مقابله با این مشکل باید تمامی مقامات استانی و محلی هماهنگ با یکدیگر عمل کنند این هماهنگی باید تحت نظارت استاندار انجام گیرد در این راستا مراکز خرید شناسایی و سیستم جام نیز باید راه اندازی شود. وی افزود: مسوولان بانکی باید در شعبی که سیستم جام در آنها متمرکز است، حضور داشته باشند که فعالیت ها در اولین مراجعه کشاورزان به درستی انجام شود.