آرشیو دو‌شنبه ۶ آذر ۱۳۸۵، شماره ۱۸۶۷۵
حوادث
۱۵

اعدام شرور معروف کرمان در ملا عام

شرور معروف کرمان مشهور به «محمدخان» صبح روز گذشته در این شهر اعدام شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، این شخص که محمد رضا رفیعی نام داشت طی چندین سال اقدام به ایجاد رعب و وحشت و ناامنی در کرمان کرده بود و ایجاد باندهای مختلف اراذل و اوباش، آدم ربایی، زنا و ایجاد مراکز فساد و فحشا از جمله جرایمی است که وی طی چندین سال آنها را مرتکب شده بود.

این شرور صبح زود در میدان خواجوی کرمانی در ملاعام به دار مجازات آویخته شد.