آرشیو پنج‌شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۸۷، شماره ۱۹۳۰۱
حوادث - اخبار کشور
۱۵

دستگیری اعضای باند جعل اسناد در ثبت قلهک

اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران از دستگیری سه نفر از اعضای یک باند سازمان یافته جعل اسناد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ها با هوشیاری حفاظت و اطلاعات اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران سه نفر از اعضای باند سازمان یافته جعل اسناد که با پیشنهاد پرداخت مبالغ قابل توجهی قصد اعمال مجرمانه و دخل و تصرف در سوابق و اسناد ثبتی اداره ثبت اسناد و املاک قلهک را داشتند شناسایی و در پی یک سری اقدامات اطلاعاتی و همکاری رئیس و پرسنل اداره ثبت قلهک در حین ارتکاب جرم توسط عوامل مرکز محترم حفاظت و اطلاعات کل قوه قضائیه دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند.

حوزه هدف متهمان مذکور اراضی بسیار ارزشمندی از نواحی شمالی شهر تهران بوده که این اقدام به موقع موجبات پیشگیری از جعل اسناد و مدارک رسمی در سطح وسیع حفظ حقوق مالکان واقعی و امنیت و اعتبار اسناد مورد نظر را فراهم آورده است.

ضمنا متهمان و اشخاص بازداشت شده هیچ گونه رابطه استخدامی با دستگاههای قضایی و اجرایی نداشته و از کارکنان اینگونه ادارات و نهادها نبوده اند.