آرشیو شنبه ۳۰ امرداد ۱۳۸۹، شماره ۷۰۶۳
شهرستان ها
۱۶

33 طرح دربافت فرسوده

اصفهان- خبرنگاررسالت:

اجرای 33 طرح و پروژه دربافت فرسوده شهر اصفهان در سطح مناطق14 گانه درسال جاری در دستور کار سازمان نوسازی وبهسازی شهرداری اصفهان است. مدیر عامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان درجمع خبرنگاران با بیان مطلب فوق اعلام کرد: بودجه سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان در سال 1389 جهت ساماندهی بافت های فرسوده و تاریخی شهر اصفهان حدود 10 میلیارد تومان است. حسین جعفری گفت: این سازمان 33 طرح و پروژه دربافت فرسوده شهر اصفهان در سطح مناطق 14 گانه شهرداری اصفهان در دست اقدام دارد.