آرشیو سه‌شنبه ۳ آبان ۱۳۹۰، شماره ۱۳۷۷
دانشگاه
۱۳

حمایت نمایندگان نشان دهنده دغدغه آنهاست

دکتر جلیل دارا

بیانیه اخیر203 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حمایت از وزارت علوم در اسلامی شدن دانشگاه ها، نشان دهنده این است که اسلامی شدن دانشگاه ها از دغدغه های عمده مسوولان نظام بعد از انقلاب اسلامی بوده است که در این دوره معتقدیم این امر مصداقی تر و عینی تر در حال انجام است. برنامه های وزارت علوم نیز از نظر ما در حال حاضر به سمت اسلامی شدن در دانشگاه ها می رود. هم اکنون تاسیس دانشگاه دخترانه در هر استان یکی از مصادیق اسلامی شدن دانشگاه هاست که وزارت علوم به صورت جدی در حال پیگیری این بحث خواهد بود و امیدواریم که در آینده بتوانیم نتیجه آن را شاهد باشیم. از نظر ما ایجاد دانشگاه دخترانه در هر استان به معنای احترام به جامعه بانوان دانشگاهی کشور و ایجاد فضایی مطابق خواسته های آنها خواهد بود، تاسیس این دانشگاه ها از این باب که دانشجویان دختر می توانند در کنار خانواده خود بوده و در فضای فرهنگی متعلق به فرهنگ بومی خود زندگی کنند، می تواند بسیاری از دغدغه های آنان را مرتفع کرده و از مشکلات احتمالی آنها بکاهد. تاسیس دانشگاه دخترانه در هر استان نه تنها محدودیتی برای دانشجویان دختر نیست؛ بلکه فضایی خواهد بود که در آن موفقیت های علمی جامعه بانوان دانشگاهی شکوفایی بیشتری پیدا کند و این در حالی است که این طرح ها با استقبال برخی از استادان دانشگاه ها و خانواده ها نیز روبه رو شده است و در موارد متعددی خانواده ها و استادان دانشگاه ها از این امر استقبال کرده اند و طرح هایی نیز از سوی آنها در این زمینه ارسال شده است و این یعنی دغدغه اسلامی شدن در سطوح مختلف وجود دارد.

در مجموع ما از این حمایت به هنگام نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از جدیت در اسلامی شدن دانشگاه ها که یکی از دغدغه های مهم آنها نیز است تشکر می کنیم و اطمینان داریم که مجلس محترم شورای اسلامی همواره حمایت های خویش را در انجام این امر مهم خواهند داشت.

* مدیرکل فرهنگی وزارت علوم