آرشیو سه‌شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۰، شماره ۷۴۹۲
نقد و نظر
۶

حضور حماسی، انتخاب اصلح، نظام مترقی

حضرت روح الله الخمینی(ره): «اگر یک مجلسی صحیح باشد، یک ملت مرتب و صحیح خواهد شد؛ اگر یک مجلس قلابی باشد، یک مملکت را به باد خواهد داد».

(صحیفه امام، ج 4، ص: 401)

مقدمه

با توجه به تجربه چند ده ساله حاکمیتهای سیاسی در عصر مدرنیته و پست مدرن اگر در مقام مقایسه میان انواع حاکمیتهای و نظام های مدعی دموکراسی در این عصرباشیم به جرات می توان مردمسالاری دینی را در جمیع ابعادیعنی عدالت، اعتدال، مشارکت و مقبولیت مردمی، عقلانیت، سعادتمندی، سیر به سوی کمالات انسانی در بعد مادی و معنوی، درایت، حکمت و مصلحت اندیشی رهبران و مدیران و... می توان در نوک قله و در افقی دست نیافتنی نسبت به دیگر مدلهای مردم سالاری دانست. این همه مرهون ابتنای این حاکمیت بر شریعت الهی است، احکام الهی که سیاست دینی خود را درصورت وجود مقبولیت مردمی به کرسی نشانده و آن را درصورت عملکرد صحیح مدیران و کارگزاران به شکلی احسن و متعالی به پیش می برد.

شرط مقبولیت همان طور که گفتیم شرط اساسی در نضج، شکل گیری و نیز تداوم و استمرار حرکت مردم سالاری دینی است. البته نباید آن را شرط مشروعیت حاکمیت دانست چراکه مشروعیت هر حاکمیت به تایید و امضای الهی بر آن می،باشد.

مردم سالاری دینی با مدل ولایت فقیه در قالب جمهوری اسلامی، همواره در طی سی و چند سال اخیر از ابتدای انقلاب تا پس از پیروزی و تاکنون تایید و مقبولیت حداکثری مردم را در کارنامه خود داشته لذاست که توانسته است از کوران دشمنی ها خیانتها،، نفاقها و انبوهی از مشکلات و هزیمتهای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی به صحت و سلامت عبور کرده و نمره قابل قبولی از مردم اخذ نماید. مشکلات و عنادورزی هایی که تنها یک مصداق از آن برای سست نمودن و فروریختن پایه های هر انقلاب مردمی کفایت می نمود. رمز موفقیت همواره ایمان به نصرت الهی، عمل به احکام الله، وحدت و همدلی و پشتیبانی و پیروی از ولایت فقیه و در نهایت حضور مداوم و حماسی در جمیع صحنه های انقلابی و جهادی و تمامی عرصه های اجتماعی و سیاسی من جمله انتخابات بوده است.

بر این اساس حضور چشمگیر و حداکثری مردم در پای صندوق های رای، مورد تاکید همیشگی بنیانگذار الهی انقلاب اسلامی حضرت روح الله (ره) و رهبر حکیم و بصیر انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای بوده است. نظام جمهوری اسلامی بر مشارکت عمومی شهروندان در تعیین سرنوشت خویش اصرار دارد و رمز اقتدار ملی را در اصول مشارکت عمومی و همبستگی ملی می داند.

مشارکت انتخاباتی به عنوان جلوه ای از مشارکت عمومی تجربه ای است که با برگزاری انتخابات و همه پرسی و حضور مردم در پای صندوق های رای عینیت بخشیده شده است. اینک در آستانة برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نگاهی دیگر به اهمیت مشارکت عمومی در صحنة انتخابات و همبستگی ملی در این عرصه و بازخوانی ابعاد موضوع، اهمیت دو چندان دارد.

1- حضور مردم در صحنه: هنر بزرگ انقلاب اسلامی

برادران و خواهران عزیز! ملت بزرگ ایران! شما امتحان های بسیار خوبی را در این دوران طولانی دادید؛ امتحان اتحادتان، امتحان آگاهیتان، امتحان همراهی و همکاری تان با مسئولین، امتحان حضورتان در صحنه های گوناگون، امروز موضوع انتخابات ریاست جمهوری مطرح است. شرکت در انتخابات یک وظیفة عمومی برای آحاد ملت ایران است. شما برای اینکه دریابید چرا این مشارکت وظیفه است، دو راه دارید: یکی اینکه بدانید رای شما به کسی که توفیق پیدا خواهد کرد از طرف شما منتخب شود، در روحیه او، در عملکرد او، در توانایی های او، در حیثیت جهانی او و در قدرت فعالیت او در داخل، چقدر اثر می گذارد! بدانید که حضور شما بسیار تعیین کننده است. شما کسی را که تشخیص می دهید برای تصدی بالاترین مقام... انتخاب می کنید. این، همان حضور مردمی است که هنر بزرگ انقلاب اسلامی بوده است و در این کشور تا قبل از انقلاب اسلامی، در طول تاریخ و در طول قرن ها سابقه نداشته است. این، یک راه. راه دوم این است که ببینید دشمنان از دو سه ماه قبل - بلکه بیشتر - تا کنون - هرکدام که بلندگویی و بوقی در دست دارند - شروع به تبلیغات کرده اند تا شاید بتوانند کاری کنند که انتخابات ریاست جمهوری خلوت باشد.[ماه خرداد، بیانات در خطبه های نماز جمعه تهران ، 14/ 03/ 1372]

2- نقش اساسی مردم در تداوم نظام اسلامی

«وقتی امام بر روی عنصر «مردم» تکیه می کرد، لفاظی نمی کرد؛ به معنای حقیقی کلمه به اصالت عنصر «مردم» در نظام اسلامی معتقد بود و مردم را در چند عرصه مورد توجه دقیق و حقیقی خود قرار داد. عرصة اول، عرصة تکیة نظام به آرای مردم است. تکیة نظام به آرای مردم، یکی از میدان هایی است که مردم در آن نقش دارند. حضور مردم و اعتقاد به آنها باید در اینجا خود را نشان دهد. در قانون اساسی ما و در تعالیم و راهنمایی های امام، همیشه بر این نکته تاکید شده است که نظام بدون حمایت و رای و خواست مردم، در حقیقت هیچ است. باید با اتکاء به رای مردم کسی بر سر کار بیاید. باید با اتکاء به ارادة مردم، نظام حرکت کند. انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات خبرگان، انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات دیگر، مظاهر حضور رای و اراده و خواست مردم است. این یکی از عرصه هاست. لذا امام بزرگوار، هم در دوران حیات خود به شدت به این عنصر در این عرصه پایبند باقی ماند و هم در وصیت نامة خود آن را منعکس و به مردم و مسئولان توصیه کرد. در حقیقت انتخابات و حضور مردم در صحنة انتخابات رئیس جمهور، نمایندگان مجلس و یا سایر انتخاب هایی که می کنند، هم حق مردم است، هم تکلیفی بر دوش آنهاست. در نظام اسلامی مردم تعیین کننده اند. این هم از اسلام سرچشمه می گیرد».[ماه خرداد، بیانات دراجتماع زائران مرقد مطهر امام خمینی (ره)، 14/ 03/ 1380]

3- حضور در انتخابات، رای به جمهوری اسلامی و قانون اساسی

امروز هر برگه رایی که به صندوق ها انداخته می شود، در حقیقت رای به نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی است و این برای کشور بسیار باارزش و بااهمیت است؛ لذا شما می بینید که بوق های بیگانه همة سعی خودشان را می کنند تا شاید بتوانند انتخابات را کم رونق کنند؛ اما نخواهند توانست؛ چون ملت ما در طول چندین سال گذشته و در انتخاب های متعدد همواره توانسته اند در دنیا رکورد حضور در پای صندوق های رای را بشکنند و حضورشان در پای صندوق ها و نشان دادن مردم سالاری در این کشور، تقریبا از همه کشورهای غربی و کشورهای لائیک بیشتر بوده این دفعه هم به فضل الهی همین طور خواهد شد.[مصاحبه در روز انتخابات هشتمین دوره

ریاست جمهوری، 18/ 03/ 1380]

4- انتخابات؛ دفاع از حق و انجام تکلیف

انتخابات مظهر حضور مردم است. انتخابات هم حق مردم و هم وظیفة آنهاست. حق مردم است. برای اینکه بیایند و[مدیران] کشور را انتخاب کنند. تکلیف مردم است؛ چون با حضور شما نظام تقویت پیدا می کند؛ اسلام، عزیز می شود؛ حاکمیت اسلام در دنیا سرافراز می گردد و توطئة دشمن - که اسلام را به جدایی از آرای مردم متهم می کند - باطل می شود.[ماه خرداد، بیانات در اجتماع زائران مرقد مطهر امام خمینی (ره)، 14/ 03/ 1380]

هم حق و هم تکلیف مردم است که بیایند و سرنوشت کشورشان را به دست خودشان معین کنند. زیرا که کشور متعلق به مردم است. مردم باید بیایند و با انتخاب صحیح و آزادانه، قانونگذاران شان را در قوة مقننه معین کنند؛ مجریان خودشان را با ترتیبی که در قانون معین شده است، معین کنند. این حق مردم است و متعلق به آنهاست. اما تکلیف هم هست. این طور نیست که یکی بگوید من نمی خواهم از این حقم استفاده کنم، نه، سرنوشت نظام بسته به احقاق و استنقاذ این حق است؛ این تکلیف است. باید همه شرکت کنند. نظام جمهوری اسلامی توانسته است این حق را در اختیار مردم بگذارد اما در گذشته ما این حق را نداشتیم. در نظام های گذشته مردم از استفاده از چنین حقی محروم بودند. نظام جمهوری اسلامی این را داده است. باید مردم بروند و استنقاذ کنند.[بیانات در دیدار کارگزاران حج ، 26/ 11/ 1378]

انتخابات، هم حق ملت است، هم یک وظیفه ملی است. نظام جمهوری اسلامی نظام های انتصابی قدرت ها را نسخ کرد و انتخاب مردم را در مدیریت کشور دارای نقش کرد. این حق آحاد ملت است که بتوانند انتخاب کنند و در تعیین مدیر کشور دارای نقش باشند. از سوی دیگر وظیفه هم هست؛ به این خاطر که این شرکت می تواند روح نشاط و احساس مسئولیت را همیشه در جامعه زنده نگه دارد و حضور مردم در صحنه را به رخ دشمنان این ملت بکشد. انتخابات فقط یک وظیفه نیست، فقط یک حق هم نیست، هم حق شماست، هم وظیفة عمومی است.[بیانات در صحن جامع رضوی، 01/ 01/ 1384]

5- عنادورزی دشمنان، مشارکت انتخاباتی و اقتدار ملی (ملت ایران زنده است)

حضور مردم در انتخابات، یکی از مهمترین مظاهر اقتدار ملی است... یکی از پایه های اقتدار ملی همین است که مردم پای صندوق های رای بروند و رای بدهند... البته سلایق مردم مختلف است نامزدها هم متعددند، هر کدام از آنها هم سلیقه و نظری دارند و مردم هم به یک نفر رای می دهند، این مسئله بعدی است. مسئله اول این است که همه در این آزمون عمومی ملت ایران شرکت کنند و نشان بدهند که ملت ایران زنده است و به سرنوشت کشورش علاقه دارد. تحلیلگران گوناگون در اطراف دنیا روی این موضوع حساب می کنند. خیلی از آنها می دانند و بعضی هم دیده اند و بعضی نیز در پرونده ها خوانده اند که در این مملکت از اول مشروطیت تا قبل از انقلاب - که حدود شصت سال فاصله بود - جز موارد بسیار معدودی مردم به صندوق های رای مجلس اعتنا نکردند. زمامداری کشور هم که در اختیار خانوادة دست نشانده بود. آنها می بینند که امروز مردم ایران وارد میدان می شوند و خودشان مسئولان کشور را انتخاب می کنند؛ این شرف و عزت بزرگی برای ملت ایران است.[بیانات در خطبه های نماز جمعه تهران ، 28/ 02/ 1380]

(در هر نوبت از... بوق های تبلیغاتی دشمنان از مدتی پیش مشغول سمپاشی و آلوده کردن و زهرآگین نمودن فضا می شوند تا شاید بتوانند به انتخابات لطمه ای بزنند. شما و همة ملت عزیز ایران بدانید - و می دانم که می دانید - دشمن چشم دوخته است که انتخابات، انتخابات بی رونقی بشود؛ برای آنها این مهم است. در درجة اول دشمن مایل است که انتخابات بی رونق شود. البته در درجة دوم ممکن است کسی را بر کسی ترجیح بدهند؛ اما آن درجة بعدی است. در درجة اول می خواهند که انتخابات بی رونق شود. اما نقطة مقابل آن، برای دلسوزان نظام و شخص اینجانب، در درجة اول این مهم است که انتخابات، انتخابات پررونق و پرشوری شود و آحاد عظیم مردم شرکت در انتخابات را وظیفة خودشان بدانند. [بیانات در جمع کثیری از مردم استان گیلان در استادیوم شهید عضدی شهرستان رشت ، 11/ 02/ 1380]

6- رای بالاو حضور حداکثری، پشتوانه مدیریت کشور

من از همه ملت ایران تقاضا می کنم که با روشن بینی و هوشمندی و تیزبینی خود به این مسئله [انتخابات] به صورت یک مسئله ملی و تاریخی نگاه کنند و آن را دستکم نگیرند. البته در شروع انتخابات، بخصوص در تبلیغات، هر کسی، هر جمعیتی گزینه ای دارد. کسی را می خواهند انتخاب کنند و او را بر دیگران ترجیح می دهند. اینجا جای خطرناکی است و میدانی است برای اینکه خدای نکرده صفات بد در انسان بروز پیدا کند. این خطری در راه انتخابات است که یک تجربة بزرگ می باشد. همه با همت، اما با حسن خلق و روشن بینی و امید و روی خوش و دل خوش با این قضیه مواجه بشوند آرای زیادی را در صندوق ها بریزند و [مدیران] را با رای بالایی ان شاء الله انتخاب بکنند تا [مدیران] آینده دستشان باز باشد و بتوانند با پشتوانة عظیم آرای ملت، کشور را بسازند و دیگرانی که در بیرون از مرزها همیشه منتظرند تا نقص کوچکی در ملت ما ببینند و آن را چند برابر بزرگ کنند آنها هم از اینکه بتوانند این کار را انجام بدهند مایوس بشوند. [سال 1376، ماه فروردین ، پیام به مناسبت آغاز سال جدید، 01/ 01/ 1376]

7- بنیادی ترین مسئله، حضور حداکثری مردم در انتخابات

آنچه که باید به عنوان راهبرد اساسی مورد نظر همه باشد، عبارت است از حضور حداکثر مردم. باید شرکت مردم در انتخابات... آینده شرکتی باشد که دشمن را از دست اندازی به ایران اسلامی و ملت سرافراز ایران مایوس کند. [بیانات در خطبه های نماز عید سعید فطر، 24/ 08/ 1383]

من همیشه گفته ام نتیجة انتخابات که مسئله بسیار مهمی است مسئله دوم ماست. مسئله اول نفس انتخابات است که انتخابات باید با شور و هیجان و حضور مردم صورت بگیرد این در درجة اول است. باید همه تلاشمان را بکنیم که ان شاء الله انتخابات خوبی داشته باشیم. [ماه شهریور، بیانات در دیدار اعضای هیئت دولت ، 05/ 06/ 1382]

امروز صرف نظر از اینکه چه کسی از صندوق رای بیرون خواهد آمد چه کسی انتخاب خواهد شد و چه کسانی مسئولیت را بر دوش خواهند گرفت - این در درجة دوم است - باید همه در انتخابات شرکت کنند.... [بیانات در دیدار جمعی از جهادگران جهاد سازندگی ، 15/ 07/ 1377] اینکه چه کسی انتخاب بشود مسئله اول نیست مسئله دوم است، مسئله اول این است که مردم همه در انتخابات شرکت کنند، پرشور شرکت کنند، آگاهانه شرکت کنند، فکر کنند، تحقیق کنند و آن کسی را که می خواهند انتخاب کنند. انتخابات، خودش مهم است. حضور مردم در انتخابات مهم است. [بیانات در دیدار جمعی از جهادگران جهاد سازندگی ، 15/ 07/ 1377]

8- تلاش دشمن برای دلسرد کردن مردم

در نزدیکی انتخابات - که بعضی ها از الان زمزمه اش را آغاز کرده اند - خواهید دید که زمزمه های تحریم انتخابات شروع خواهد شد؛ برای اینکه مردم به میدان نیایند؛ حضور نداشته باشند، گزینش نکنند و از معادلات سیاسی ایران و نظام جمهوری اسلامی حذف شوند. این زمزمه ها ابتدا از محافل سیاستگذاری و طراحان راهبردی آمریکا و اسرائیل شروع می شود؛ بعد هم به دست یک عده از آدم های بی توجه و گاهی هم مزدور و حقیر در داخل می رسد. یک عده خواهند گفت انتخابات را تحریم کنیم؛ یک عده خواهند گفت انتخابات آزاد نیست - برای این که مردم را دلسرد کنند - یک عده بنا می کنند به تخریب چهرة نامزدهای انتخاباتی. هرکدام از اینها به نحوی سعی می کند این انتخابات را کم رونق کند. من اصرار دارم همة مسئولان کشور و آحاد ملت خودشان را ان شاء الله برای انتخابات آماده کنند.[بیانات در دیدار مردم استان قم به مناسبت سالروز قیام 19 دی ، 19/ 10/ 1383]

9- مسئولیت الهی در برابر انتخاب

همه توجه کنند که این انتخابی که ما می کنیم، یک جا می بایست جواب آن را بدهیم. این طور نیست که بگوییم حالاما یا اصلا انتخاب نمی کنیم یا انتخاب می کنیم و کسی چه می فهمد! بله، مردم نمی فهمند که ما چه انتخاب کردیم اما خدای متعال که تشخیص می دهد ما باید جواب او را بدهیم. ما باید محاسبه کنیم تحقیق کنیم بررسی کنیم و معیارها را ملاحظه نماییم تا بتوانیم به خداوند پاسخ دهیم. اگر انسان نمی تواند از اشخاصی که مورد اعتماد هستند از کسانی که انسان می تواند در مسائل مهم - در مسائلی که باید به خدا جواب داد - به آنها اعتماد کند، اشکالی هم ندارد.[بیانات در دیدار کارگزاران حج،

26/ 11/ 1378]

10- گزینش آگاهانه: وظیفه ای همگانی

همچنان که شرکت در انتخابات یک وظیفه است، گزینش خوب و آگاهانه هم یک وظیفه است. البته ممکن است همه تلاش ها به نتیجه نرسد؛ اما انتخاب کنندگان تلاش نمایند برای اینکه گزینش درست بکنند، این خیلی مهم است. البته هیچ کسی در صحنه انتخابات وارد نمی شود، مگر اینکه شورای نگهبان صلاحیت او را اعلام کند. بنابراین کسانی که وارد صحنه انتخابات می شوند، اشخاصی هستند که شورای نگهبان - که امین مردم در این قضیه است - پای اسم آنها را امضا کرده و اعلام صلاحیت نموده است. بنابراین همه صلاحیت دارند؛ منتها امر...[انتخابات] بالاتر از این حرف هاست. باید گشت و اصلح را پیدا کرد. باید گشت و امین ترین را انتخاب کرد.[بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با روحانیان و مبلغان اعزامی در آستانه ماه محرم الحرام ، 13/ 02/ 1376]

11- انتخاب اصلح، شرط کارآمدی و ترقی نظام

مردم باید به فکر شناخت اصلح باشند، چون چیز کوچکی نیست. مسئله انتخابات مسئله سپردن سرنوشت بخش عمدة امکانات کشور به... یک مجموعه است. سرنوشت مسائل اقتصادی، مسائل فرهنگی، روابط خارجی و مسائل گوناگون دیگر تا حدود زیادی به این قضیة وابسته است.... مهمترین مسائل و فعالیت هایی که در بخش های مختلف کشور به جریان می افتد،... سرنوشت آن در انتخابات معلوم می شود.... کسانی می روند نامزد می شوند، بعد هم شورای نگهبان طبق وظیفة قانونی خود آن کسانی را که از لحاظ معیارهای قانونی صلاحیت دارند مشخص خواهد کرد. سپس من و شما بایستی در بین این مجموعه نگاه کنیم و آن کسی را که اصلح است انتخاب کنیم. این هم وظیفة بسیار مهمی است. [بیانات در جمع کثیری از مردم استان گیلان در استادیوم شهید عضدی شهرستان رشت ، 11/ 02/ 1380]

12- مردم با چشم باز در انتخابات حاضر شوند

مردم بایستی هوشمندانه و آگاهانه انتخاب کنند و در میان نامزدهای گوناگون، کسی را که احساس می کنند به این معیارها نزدیک است، برگزینند؛ این یک کار بزرگ است و کار شما مردم است. مردم باید با چشم باز در این صحنة مهم حاضر شوند و ان شاء الله خدای متعال کمک کند و دل های مردم را هدایت کند تا فرد باکفایت، شجاع، با اخلاص، دارای روح مردمی، شاداب و با نشاط، مومن به هدف ها و ارزش های انقلاب، مومن به مردم، مومن به نیروی مردم و معتقد به حق مردم را انتخاب کنند، این مهمترین بخش مشارکت عمومی مردم در امسال است. در همه چیز مشارکت عمومی مهم است، و این از جملة کلیدی ترین است. [بیانات در صحن جامع رضوی، 01/ 01/ 1384]

13- تفاوت صالح و اصلح بسیار تاثیر گذار است

ملت باید تلاش خود را بکند، باید زحمت بکشد و دنبال اصلح بگردد. من مکرر عرض کرده ام که مسئله، مسئله دین و خدا و ادای تکلیف است. همچنان که اصل انتخابات یک تکلیف الهی است، انتخاب اصلح هم یک تکلیف الهی است. قبلا هم گفتیم که تفاضل ولو کم باشد، در این قضیه بسیار است. باید بگردید، بین خودتان و خدا حجت پیدا کنید؛ یعنی بتوانید از راهی بروید که اگر خدای متعال پرسید شما به چه دلیل به این فرد رای دادید، بتوانید بگویید به این دلیل. بین خودتان و خدا، دلیل و حجتی فراهم کنید و بعد با خیال راحت بروید رای بدهید. مردم باید این کار را بکنند و ما هم از خدا می خواهیم و دعا و آرزو می کنیم که خدای متعال دلهای مردم را به سمت نامزد اصلح - آن که واقعا صلاحیتش بیشتر است - هدایت کند. [بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار خانواده های معظم اسرا و مفقودان جنگ تحمیلی، 31/2/1367]

14- مجلس باید مجلس اصلح باشد

آنچه که من عرض می کنم، در درجه اول حضور مردمی است. در درجه بعد که البته حائز اهمیت بسیاری است این هم، پیدا کردن نماینده اصلح است. آن کسانی که به وسیله شورای نگهبان صلاحیت آنها اعلام می شود، معنایش این است که این از حداقل صلاحیت مورد نیاز برخوردار است. در بین این کسانی که اعلام می شوند، افرادی هستند با صلاحیتهای بالاتر، افرادی هستند در سطح پایین تر. هنر ملت ایران و مردم شهرها و حوزه های انتخابیه این است که دقت کنند، نگاه کنند، بشناسند اصلح را، بهترین را انتخاب کنند؛ بهترین از لحاظ ایمان، بهترین از لحاظ اخلاص و امانت، بهترین از لحاظ دینداری و آمادگی برای حضور در میدانهای انقلاب؛ دردشناس ترین

و دردمندترین نسبت به نیازهای مردم را انتخاب کنند. اینها فرصتهایی هست، بایستی مردم عزیز ما در همه جای کشور هوشیارانه، با بصیرت تمام تلاش کنند، پیدا کنند و با رای خود مسجل کنند و مجلس را - آن مجلسی را که مورد نیاز جامعه کنونی ماست - تشکیل بدهند. [بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجتماع بزرگ مردم یزد، 1386/10/12]

15- اصلح کیست؟

اصلح یعنی چه کسی؟ یعنی کسی که همین هدف ها را دنبال کند؛ یعنی کسی که همین دردها را بداند و حس کند؛ یعنی کسی که برای ریشه کنی فقر و فساد عزم جدی داشته باشد؛ یعنی کسی که به حال قشرهای محروم و مستضعف دل بسوزاند. اصلح کسی است که هم به ترقی و پیشرفت کشور و توسعه اقتصادی و غیراقتصادی بیندیشد؛ هم زیر توهمات مربوط به توسعه، آن چنان محو و مات نشود که از یاد قشرهای مظلوم و ضعیف غافل بماند.

اصلح کسی است که به فکر معیشت مردم، دین مردم، فرهنگ مردم و دنیا و آخرت مردم باشد. اصلح کسی است که بتواند این بار عظیم را بر دوش بگیرد؛ هر کسی نمی تواند این بار را بر دوش بگیرد؛ نشاط و حوصله و همت و قدرت لازم و هوشمندی لازم دارد.

البته هر کس صلاحیتش در مراکز قانونی تایید شود، صالح است؛ اما باید در بین صالح ها گشت و صالح تر را پیدا و او را انتخاب کرد. این، هنر شما مردم است.

[بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجتماع بزرگ مردم جیرفت، 1384/2/17]