آرشیو دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۱، شماره ۲۵۴۸
شهر
۱۲
نگاه

ضرورت تاکید بر ساخت سرویس های بهداشتی وقفی

سید محمدجواد شوشتری

متاسفانه با وجود آنکه برخورداری از سرویس بهداشتی موضوع مهمی در حوزه بهداشت محسوب می شود و یکی از مشکلات شهری ماست، ولی برخی افراد نگاه فانتری و استهزاء آمیز به آن دارند. سرویس بهداشتی موضوع مناسبی برای ارائه پایان نامه های دانشجویی محسوب می شود و می توان در زمینه طراحی صنعتی، جانمایی سرویس بهداشتی در شهر، روی معماری آن کار کرد. تهویه هوا، نظافت سرویس بهداشتی و حتی نوع سیفون ها نیازمند بررسی است چون سیفون ها پس از گذشت مدتی از استفاده از آنها از کار می افتند.

حتی نوع صابون های مایع، ورودی های سرویس بهداشتی، جانمایی تاسیسات آن و حتی ساخت آن به گونه یی که کسی نتواند آنها را تخریب کند برای ما مهم است و قصد داریم در زمینه چنین موضوعاتی مسابقه برگزار کنیم.

متاسفانه استفاده معتادان و کارتن خواب ها از سرویس بهداشتی، یکی دیگر از مشکلات مربوط به استفاده از این مکان هاست و به همین خاطرنشانه گذاری سرویس های بهداشتی مهم است و یکی از مشکلات سرویس های بهداشتی پارک ها این است که معمولادر وسط پارک ها ساخته می شوند و عابران پیاده از جمله خانم ها، هنگام شب نمی توانند از آنها استفاده کنند.

بدون تردید سرویس بهداشتی سخت ترین و پیچیده ترین مبلمان شهری است و سازمان زیباسازی در نظر دارد تا سرویس بهداشتی معلولان را نیز مورد تاکید قرار داده و در این زمینه تسهیلاتی را برای این بزرگواران به وجود آورد. در کشورهای دیگر نگهداری از سرویس های بهداشتی درآمدزا است و بخش خصوصی که تمایل دارد در این امر مشارکت کند به شهرداری تهران آمادگی خود را اعلام کند. همچنین مساله وقف سرویس های بهداشتی بسیار مهم است چنانچه در قم یکی از قدیمی ترین سرویس های بهداشتی مربوط به یکی از آیات عظام است که آن را وقف کرده و ما نیز باید کمک کنیم که این دسته از وقف ها راحت تر صورت گیرد.

درباره بازخوردهای انتشار خبر برگزاری نشست تخصصی سرویس های بهداشتی شهری در شبکه های اجتماعی می بینیم که غوغایی در زمینه برگزاری این نشست راه افتاده، این در حالی است که کسانی که ادعای روشنفکری می کنند بیشتر باید به این موضوعات مهم بپردازند.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران*