آرشیو یکشنبه ۱۰‌شهریور ۱۳۹۲، شماره ۱۸۲۱
صفحه آخر
۱۶

«منصوره اتحادیه» در بیمارستان بستری شد

ایسنا: منصوره اتحادیه - ناشر، پژوهشگر تاریخ و مدرس دانشگاه - صبح امروز (شنبه) بر اثر بیماری قلبی در بیمارستان بستری شد. منصوره اتحادیه هشتم اسفندماه 1312 در خانواده ای که از طرف پدر به تجار آذربایجان و از مادر به خاندان قاجار می رسید، به دنیا آمد. قرار بود دیروز منصوره اتحادیه در نشست تخصصی با عنوان «رویداد و رخداد در رمان تاریخی» در سرای داستان بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان شرکت کند که با بستری شدنش در بیمارستان، برنامه این حضور لغو شد.