آرشیو یک‌شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۳، شماره ۵۸۶۲
اجتماعی
۴

محیط زیست

600 دریاچه در ایران رو به مرگ است

600 دریاچه روزمینی و زیرزمینی در ایران در حال خشک شدن است که 10 مورد از آنها زیرزمینی است. این خبر تلخ را «عیسی کلانتری» دبیر ستاد دریاچه ارومیه به رسانه ها می دهد. او انگشت اتهام را به سوی بخش دولتی و مردمی می کشاند و می گوید: «ما و مردم طبیعت کشور را در معرض نابودی قرار داده ایم و هنوز بدون درک درست از شرایط به دنبال مقصر می گردیم.» او با بیان اینکه در توسعه منطقه ای و محلی باید به پتانسیل آب توجه جدی شود، می گوید: بحران های اجتماعی و اقتصادی، ساختارهای فرهنگی را به هم می ریزند و از آنجا که عنصر آب با تمام جنبه های زندگی ما عجین شده، مشکل کم آبی بر سطوح مختلف زندگی ما تاثیر گذاشته است.

تجمع حامیان آشوراده در پارک پردیسان

حامیان مردمی جزیره آشوراده دیروز در مخالفت با طرح گردشگری این جزیره در پارک پردیسان تجمع کردند. به گزارش ایران، این فعالان در این تجمع که به حضور«محمد درویش»معاون آموزش و مشارکت های مردمی محیط زیست در میان آنها منجر شد با هرگونه ساخت و ساز و تغییر کاربری این جزیره مخالفت کردند. درویش نیز در پاسخ آنها از تعریف 400 شغل سبز سخن به میان آورد و گفت باید این تفکر را که محیط زیستی ها مخالف هرگونه توسعه هستند از بین برد. حامیان در پاسخ به او اعتقاد داشتند که «فروش سرزمین» نمی تواند به توسعه پایدار منجر شود و اکوتوریسمی که این روزها از سوی بسیاری شنیده می شود نیاز به ساخت و ساز ندارد بلکه این مساله آموزش مسئولانه به گردشگران است. به گفته درویش حامیان محیط زیست در نمایشگاه محیط زیست امسال نیز فرصت دارند تا نظرات موافق و مخالف را درباره چگونگی برخورد با مناطق زیست محیطی بگویند و بشنوند تا به یک الگوی موفق اکوتوریسم دست یابیم!