آرشیو شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۴، شماره ۵۹۳۵
صفحه اول
۱
یادداشت

به بهانه روز جانباز ارزشمندترین ذخایر جهان

محسن انصاری

توسعه جوامع، بدون طی شدن فرآیند ملت سازی نمی تواند مقرون به نتیجه شود. از این رو همه گروه های انسانی که توانسته اند به جامعه ای متشکل تبدیل شوند، با ایجاد قابلیت تبدیل ذخایر معنوی به سرمایه های فرهنگی، بنیان ها و زیرساخت های ملت سازی را پایه گذاری کرده اند. این ذخایر گاهی مادی گاهی ارزشی، معنوی و انسانی هستند. بی شک ذخایر معنوی در کنار فراهم آوردن زمینه های ملت سازی، باید بتوانند ظرفیت های یک جامعه متشکل را در مسیر تامین اصلی ترین نیاز آن یعنی ایجاد و ارتقای امنیت درون زا پشتیبانی نماید. به عبارت دیگر، محک ارزیابی اصالت، خلوص و بهای ذخایر معنوی را باید از نقطه نظر تاثیرگذاری آن بر امنیت ملی که اولویت غیرقابل اجتناب تداوم حیات یک جامعه است، مورد توجه قرار داد.

برخی از خدمات سایت، از جمله مشاهده متن مطالب سال‌های گذشته روزنامه‌های عضو، تنها به مشترکان سایت ارایه می‌شود.
شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 990,000ريال را پرداخت کنید.
همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 60 مطلب از مجلات عضو و دسترسی نامحدود به مطالب روزنامه‌ها نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت از طریق درگاه بانکی معتبر با هریک از کارت‌های بانکی ایرانی انجام خواهد شد.
پرداخت با کارت‌های اعتباری بین‌المللی از طریق PayPal نیز برای کاربران خارج از کشور امکان‌پذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.