آرشیو چهار‌شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۴، شماره ۳۳۸۴
سیاست نامه
۷
خبر

مصطفی ملکیان و عادل مشایخی در پرسش

مصطفی ملکیان و عادل مشایخی از روز چهارشنبه 13 آبان ماه درسگفتارهای جدید خود در موسسه مطالعات سیاسی- اقتصادی «پرسش» را آغاز می کنند. ملکیان ترم آخر از دوره روانشناسی اخلاق را با عنوان «روش های تعلیم و تربیت اخلاقی» از ساعت 17:15 روز چهارشنبه 13 آبان ماه و مشایخی نیز درسگفتار «فوکو و تبارشناسی مفهوم دولت مدرن» را از همین روز ساعت 17:15 آغاز می کنند. علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه با موسسه «پرسش» تماس بگیرند.