آرشیو چهار‌شنبه ۳۱‌شهریور ۱۳۹۵، شماره ۳۸۶۸
تاریخ و اقتصاد
۳۰

از باغ تا عمارت

گذری به تهران قد یم

دکتر ابراهیم تیموری

از سال 1210 ه. ق. / 1795 که روستای کوچک تهران توسط آقامحمد خان قاجار برای پایتختی ایران انتخاب گرد ید و با سرعت توسعه یافت و به صورت شهری د رآمد هر خیابان و کوچه قسمت های بافت قد یمی آن شاهد حواد ث و روید اد های مختلف سیاسی و غیرسیاسی بود ه است. اگر شرح این حواد ث د ر یکی د و مجلد کتاب جمع آوری شود می تواند کتاب جالبی برای علاقه مند ان به تاریخ معاصر ایران باشد. نگارند ه این سطور د ر 85 سال پیش د ر یکی از منازل قد یمی واقع د ر کوچه د رختی منشعب از خیابان نظامیه (خیابان بین مید ان بهارستان و چهارراه سرچشمه که امروز مصطفی

برخی از خدمات سایت، از جمله مشاهده متن مطالب سال‌های گذشته روزنامه‌های عضو، تنها به مشترکان سایت ارایه می‌شود.
شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 990,000ريال را پرداخت کنید.
همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 60 مطلب از مجلات عضو و دسترسی نامحدود به مطالب روزنامه‌ها نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت از طریق درگاه بانکی معتبر با هریک از کارت‌های بانکی ایرانی انجام خواهد شد.
پرداخت با کارت‌های اعتباری بین‌المللی از طریق PayPal نیز برای کاربران خارج از کشور امکان‌پذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.