آرشیو چهار‌شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۵، شماره ۳۹۰۷
باشگاه اقتصاددانان
۲۹

خلاقیت در تامین منابع جدید

دکتر رسول بیدرام (استادیار و مدیرگروه اقتصاد و کارآفرینی هنر دانشگاه هنر اصفهان)

به گواه اندیشمندان توسعه، دوران تسلط صنایع سخت به عنوان موتور محرک توسعه به پایان رسیده و امروز، عصر صنایع نرم و خلاق است؛ صنایع خلاق و نرم در نقطه مقابل صنایع سخت قرار دارند. فناوری های سخت یعنی آن دسته از فناوری هایی که ریشه در علوم طبیعی و فیزیکی دارند و فناوری نرم آن دسته از فناوری هایی هستند که ریشه در علوم غیرطبیعی دارند و حوزه عملیاتی آنها دنیای فکر و ذهن انسان است و در یک کلام ماده اولیه و اساسی آن خلاقیت است. بنابراین حوزه صنایع خلاق می تواند در آینده جایگزین بسیار مناسبی برای اقتصاد تراکم فروشی در شهرها باشد. بنابراین مساله اساسی آن است که چگونه می توان درآمد پایدار صنایع خلاق را جایگزین درآمد تراکم فروشی در شهرها کرد.ریشه موضوع صنایع خلاق در بستر مفهوم صنایع فرهنگی پا گرفت. واژه صنایع فرهنگی عبارتی آشنا است که شاید اولین بار توسط مکتب فرانکفورت در دهه های 30 و 40 و توسط آدورنو و همفکرانش ارائه شد. یونسکو صنایع فرهنگی را آن صنایعی می داند که محصولات خلاقانه ملموس و ناملموس هنری تولید می کند و دارای پتانسیل بازتولید درآمد و ثروت از طریق به کارگیری دارایی های فرهنگی و تولید کالاها و خدمات دانش پایه، اعم از سنتی و معاصر هستند. این مفهوم در گذر زمان کم کم بار معنایی خود را تغییر داد و صنایع خلاق جایگزین آن شد که توسط برخی از برنامه ریزان بخش فرهنگ و اقتصاد استفاده شد. ابداع واژه صنایع خلاق (که شاید اولین بار در سال 1994 در استرالیا و در سال 1997 در بریتانیا شکل گرفت) به دو منظور مهم بود یکی اینکه مفهوم صنایع فرهنگی در ذهن برخی افراد همچنان بار معنایی منفی داشت و مهم تر اینکه واژه صنایع خلاق این گنجایش را داشت که پاره ای از حوزه های نوظهور همچون رسانه های جدید مبتنی بر وب، بازی های رایانه ای و حتی فعالیت های مبتنی بر تحقیق و پژوهش به قصد تولید دانش را نیز در بر بگیرد.

صنایع خلاق صنایعی هستند که ماده اولیه و اساسی آن ایده ها و خلاقیت است و طبق تعریف یونسکو به چهار دسته: میراث فرهنگی (شامل میراث فرهنگی ملموس – صنایع دستی، موزه ها، مکان های تاریخی و...- و ناملموس-آیین ها و رسم و رسوم و..)، انواع هنر (شامل هنرهای نمایشی و تجسمی)، رسانه ها (فیلم، تلویزیون، رادیو، رسانه های چاپی و نشریات) و بالاخره آفرینش های کارکردی (شامل طراحی های داخلی، گرافیک، مد، جواهر آلات و اسباب بازی ها، نرم افزار، بازی های ویدئویی، محتواهای دیجیتالی، معماری، تبلیغات، پژوهش ها و تحقیقات خلاق) تقسیم می شوند. در سال 2005 ارزش اقتصادی کل تولیدات دنیا بالغ بر 43583 میلیارد دلار برآورد شده بود که 6 درصد آن حدود 2907 میلیارد دلار سهم ارزش اقتصاد خلاق بود و در سال 2014 ارزش کل به معادل 78500 میلیارد دلار رسید که سهم اقتصاد خلاق 8200 میلیارد دلار و حدود 11 درصد از کل اقتصاد بوده است. این اعداد وضعیت روشنی از رشد سریع صنایع خلاق در جهان امروز به ما می دهد که اهمیت این مفهوم را به خوبی بیان می کند. مزیت های این صنایع را می توان در مواردی همچون اشتغال زایی بالاو ارزان، رشد اقتصادی بالا، کمک به مبارزه با فقر و بی عدالتی، سبز بودن، توسعه فرهنگی پایدار و...خلاصه کرد.

شهرهای بزرگ و به ویژه کلان شهرها کانون های اصلی جمعیت، اشتغال، اقتصاد، تحولات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور هستند. رشد و بالندگی همه جانبه و مطلوب شهرها و کلان شهرها در آینده مشروط به برنامه ریزی، بودجه ریزی، سازماندهی، هدایت و نظارت هدفمند امور آنها است. از جمله موضوعات کلیدی و اثرگذار بر عملکرد شهرداری های شهرهای بزرگ و کلان شهرها مساله تامین درآمد است. درآمدی پایدار که ویژگی هایی همچون عدالت (بر مبنای استفاده از خدمات شهری و بر مبنای توان پرداخت باشد)، شفافیت (مستقیم، ساده، روشن و قابل محاسبه برای هر شخص غیرمتخصص باشد)، کارآیی(بدون تاثیر بر قیمت های پایه اخذ عوارض بوده و نیز به سایر اهداف اقتصادی کمک کند)، مستمر (همیشگی و قابل برنامه ریزی بودن باشد)، کفایت (هزینه های مستقیم وصول زیاد نباشد و در اجرای قوانین، کفایت مخارج پیش بینی شده را بدهد و سرانجام امکان پذیری (با توجه به شرایط مدیریت شهری در ایران امکان پذیر باشد) را باید داشته باشد تا اداره مطلوب شهرها محقق شود.

ردپای پیدایش مفهوم خلاقیت در شهرها را می توان از دو طریق دانست: اول، در نظریه شهر خلاق و در آثار نظریه پردازانی مانند جین جکوبز و ریچارد فلوریدا که تاکید می کنند به منظور دستیابی به اقتصاد شهری خلاق، وجود افراد و طبقه های خلاق و گروه های مخاطره پذیر و نیز ایجاد شبکه هایی در میان آنها بسیار مهم است. دوم، در حوزه صنایع خلاق که در بالابه انواع آنها اشاره شد، نکته اساسی آن است که هر دو شکل ارتباط تنگاتنگی دارند و می توان گفت بخش های زیادی از افراد و طبقه های خلاق در همان حوزه های صنایع خلاق مشغول به کار هستند، ولی با توجه به مفهوم گسترده و متنوع خلاقیت که هنر دیدن ندیدنی ها و ندیدن دیدنی ها تعریف می شود، این مفهوم را می توان برای سایر صنایع غیرخلاق نیز به کار برد. حال مساله اساسی آن است که از دو ردپای مفهوم خلاقیت چگونه می توان درآمدزایی کرد؟ آن هم درآمدی پایدار که 6 ویژگی (عدالت، شفافیت، کارآیی، مستمر، کفایت و امکان پذیری) را داشته باشد. جواب بسیار ساده و در عین حال پیچیده است، باید چهار نوع سرمایه گذاری صورت گیرد: سرمایه گذاری انسانی، سرمایه گذاری اقتصادی، سرمایه گذاری اجتماعی و سرمایه گذاری نمادین.

در اقتصاد، سرمایه گذاری تغییر در سرمایه است و سرمایه در واقع هر دارایی باارزشی است که مستهلک نشود یا استهلاک کمی داشته باشد، بتواند به سرمایه های دیگر تبدیل شود و در مجموع دو کارکرد اصلی داشته باشد: ابزاری برای اعمال قدرت و ابزاری برای جلب منفعت. از میان این چهار سرمایه گذاری، سرمایه گذاری انسانی و سرمایه گذاری اقتصادی کم اهمیت ترین و سرمایه گذاری اجتماعی و سرمایه گذاری نمادین پراهمیت ترین سرمایه گذاری ها هستند. سرمایه اجتماعی همان طور که از اسمش پیداست، زمانی شکل می گیرد که اجتماعی وجود داشته باشد. نخستین سطح شکل گیری سرمایه اجتماعی وقتی است که دو فرد در تعامل و همکاری با هم وجود دارند. به طور ساده، زمانی که ما به یکدیگر اعتماد یا کمک می کنیم، زمانی که صداقت می ورزیم، زمانی که با هم در احزاب، انجمن ها و گرو ه های محلی مشارکت می کنیم، زمانی که قوانین رانندگی و سایر قوانین را رعایت می کنیم و...، سرمایه اجتماعی شکل می گیرد. اعتماد، مشارکت، همیاری، صداقت و... را می گوییم سرمایه؛ چون وقتی شکل می گیرد، می تواند چیزی تولید کند یا ارزش اقتصادی بیافریند.

سرمایه گذاری نمادین هنگامی اتفاق می افتد که هر یک از سرمایه های اقتصادی، انسانی و اجتماعی به نماد تبدیل شوند و از طرف همه شناخته شوند، شهرت یابند، پذیرفته شوند و در میان جامعه رسمیت یابند. آن سرمایه علاوه بر آنکه سرمایه اقتصادی یا فرهنگی یا انسانی است «سرمایه نمادین» هم می شود. پس سرمایه های نمادین عبارت است از انواع سرمایه های اقتصادی، انسانی، اجتماعی که به سمبل و نماد تبدیل شده اند و از طرف عموم مردم شناخته شده اند و به یک افتخار و نماد ملی تبدیل شده اند و چیزی از جنس احترام و افتخار در آنها تبلور یافته است. یعنی زمانی که اسم آنها را می شنویم، یا آنها را می بینیم، احساس افتخار به ما دست می دهد. زمانی که یکی از سرمایه ها به سرمایه نمادین تبدیل می شود، ارزش آن بالاتر می رود یعنی ارزش اولیه را دارد و یک ارزش نمادین نیز به آن افزوده می شود. مثلاتابلوی «عصر عاشورا» اثر استاد فرشچیان را در نظر بگیرید. استاد فرشچیان آن را در زمانی که هنوز شهرت جهانی نیافته بود، به تصویر کشید و ارزش آن مطابق عرف زمان و معادل ارزش سایر نقاشی های مشابه بوده است ولی بعدها که این نقاش به شهرت جهانی دست یافت و تابلویش هم جهانی شد به سرمایه نمادین تبدیل و ارزش آنها چند برابر شد. حالاوقتی می گوییم تابلوی «عصر عاشورا» همه می دانیم که منظورمان کدام تابلو است. پس هر چیزی که به سرمایه نمادین تبدیل شود، ارزش سرمایه ای آن بالامی رود و منجر به جلب منفعت جدید هم می شود.

یعنی حالاشما می توانید تابلوهای استاد فرشچیان را در موزه ها بگذارید و بعد می بینید که مردم از سراسر دنیا برای دیدن آنها می آیند و پول خرج می کنند. نمونه های زیادی از سرمایه های نمادین را می توانیم مثال بزنیم. متفکران، هنرمندان، ورزشکاران و متخصصان و نیز گروه ها و طبقه های خلاق و انواع صنایع خلاق یک شهر. اینکه فضای کسب وکار در شهرها رونق پیدا کند و اینکه هزینه های مبادله (هزینه های عدول از قراردادهای نوشته یا نانوشته) کاهش پیدا کند و به دنبال آن قیمت نهایی کالاها و خدمات (و نیز کالاها و خدمات خلاق) کاهش یابد و قدرت رقابت افزایش یابد و امکان افزایش صادرات فراهم شود، همه و همه اتفاق نمی افتد، مگر آنکه سرمایه گذاری اجتماعی و نمادین افزایش یابد. در شهرها به اندازه کافی در طول این سال ها و دهه ها سرمایه گذاری انسانی و اقتصادی صورت گرفته و وقت آن است که تمام اندیشه ها فقط و فقط در راستای افزایش این دو سرمایه گذاری قرار گیرد و هر تصمیم و رفتار مسوولان شهری در راستای افزایش این دو سرمایه و سرمایه گذاری باشد. به راستی تاکنون چه کاری صورت گرفته است که افراد، گروه ها و طبقه های خلاق به نماد تبدیل شوند؟ و از آنها درآمدزایی کرده باشیم؟ مثلاچند خیابان به نام هنرمندان هنرهای سنتی - به عنوان مهم ترین طبقه خلاق - نام گذاری شده است؟ بیایید با همین کار ساده شروع کنیم.