آرشیو سه‌شنبه ۲۱‌شهریور ۱۳۹۶، شماره ۳۹۰۳
اقتصاد
۴
نگاه روز

سود خارجی ها از پایین نگه داشتن نرخ ارز

علیرضا عرفانی ( کارشناس اقتصادی)

سیاست های ارزی و پولی به عنوان دو ابزار قدرتمند تلقی می شوند که در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است. سیاست پولی از طریق تغییر در حجم پول، تغییر در رشد حجم پول و نرخ سود یا شرایط اعطای تسهیلات مالی بر نرخ ارز موثر است. به همین دلیل سیاستگذاری پولی و ارزی به صورت همزمان از وظایف بانک مرکزی تعریف شده است. صاحبنظران اقتصادی در چگونگی اثرگذاری سیاست های پولی و ارزی بر متغیرهای اقتصادی اختلاف نظر دارند. بهبود وضعیت تراز تجاری مستلزم اجرای مجموعه ای از سیاست های پولی و ارزی مناسب و هماهنگ با سیاست های مالی است. نقش سیاست های پولی و ارزی برای فراهم ساختن ابزاری کارا برای گسترش سیاستگذاری های مدون جهت

برخی از خدمات سایت، از جمله مشاهده متن مطالب سال‌های گذشته روزنامه‌های عضو، تنها به مشترکان سایت ارایه می‌شود.
شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 990,000ريال را پرداخت کنید.
همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 70 مطلب از مجلات عضو و دسترسی نامحدود به مطالب روزنامه‌ها نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت از طریق درگاه بانکی معتبر با هریک از کارت‌های بانکی ایرانی انجام خواهد شد.
پرداخت با کارت‌های اعتباری بین‌المللی از طریق PayPal نیز برای کاربران خارج از کشور امکان‌پذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.