آرشیو سه‌شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸، شماره ۴۴۳۸
صفحه اول
۱
سیاست

انتخابات و انتخاب های ما

کمال الدین پیرموذن

مردم بزرگ و باوفای ایران که همواره در اوج نیازها و فشارهای اجتماعی و اقتصادی، عزت نفس را فرو نمی گذارند و اندیشه خود را بازیچه نیازهای شان نمی کنند، به عدم وفاداری برخی صاحب منصبان و به پیمان بسته آنان با ملت و راستی گفتار و درستی کردارشان گلایه مندند. اکثریت مردم ما که پس از رای آوری مجدد دکتر روحانی به عنوان رییس جمهور، خواهان اصلاحات و پاسخگویی حاکمیت به مطالبات قانونی و مشروع شان و نیز بهبود شاخص کیفیت زندگی ایرانیان بودند، به تدریج در این باور تردید کرده اند که رای و نظر آنان در اعمال حاکمیت، چنانکه باید و شاید نافذ نیست و صدای آنان در مراکز تصمیم گیری و اجرایی چنانکه انتظار دارند، شنیده نمی شود. متاسفانه نهاد ریاست جمهوری و دولت و مجلس، با وجود ظاهرشان، چنانکه انتظار می رود بر مردم سالاری تام و تمام استوار نیستند و فرآیند مشارکت عمومی و موثر کارشناسی در تصمیم سازی در آنها با اختلالاتی مواجه است. این در حالی است که به نظر می رسد کم توجهی به خواست اکثریت قاطع ملت و خلف وعده های بعضی مسوولان منتخب مردم و همچنین ویژه خواری های برخی آقازاده های مفسد، موجبات خلل و شکاف در اعتماد و امید و آرمان مردم را فراهم می آورد. پرواضح است بی اعتنایی به مطالبات مشروع و قانونی مردم به تدریج می تواند دستاوردهای درخشان انقلاب را در سطوح داخلی و خارجی تحت الشعاع قرار داده و روند امور را در مسیری که خواست همه مخالفان جمهوری اسلامی ازجمله امریکاست، به پیش ببرد. در این میان اما باید توجه داشت که از جمله ثمرات انتخابات اخیر و عملکرد منتخبان مردم، بیداری عمومی است و هیچ چیز نمی تواند برای تقویت ارکان های مدیریتی و تصمیم سازی کشور، جانشین این بیداری عمومی شود. پس شک نباید به خود راه داد که سوءعملکردها در دولت و مجلس باعث شده که ملت من بعد بدون توجه به لیست های ناشناخته و با برخورداری از تیزبینی، سیاستمداران مردمی و بلندمرتبه را برگزینند. مردم به مشکلات و محدودیت های موجود، ناشی از تشدید تحریم ظالمانه کشور از ناحیه امریکای قلدر و وجود «دولت سایه» به خوبی واقفند و کوتاهی ها، عهدشکنی ها و تبعیض و مفسده جویی برخی صاحب منصبان را بحق برنمی تابند و بدان جهت، افراطیون کماکان با رویگردانی مردم مواجه خواهند شد. مردم آگاه و هوشیار ایران در انقلاب اسلامی ایران عهد بستند، پاسدار حقوق مشروع خویش باشند و با وجود همه بحران ها و دشواری ها، عهدشکنی ها وخلف وعده ها، تهدیدات و توطئه ها بر این عهد پایبند مانده اند.

دلسوزان ملک و ملت با وقوف به وظایف و مسوولیت های خطیر خود، در این مرحله حساس از تاریخ انقلاب اسلامی با همه توش و توان خود تلاش خواهند کرد تا ضمن وفاداری به آرمان بلند امام راحل (ره)، با ایجاد یک حرکت متین و هماهنگ در انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی شرکت کرده و از هیچ کوششی در این راه دریغ نخواهند کرد که نااهلان و ناپاکان و نامردمان به مجلس راه نیابند. مردم مومن این دیار با وجود همه فضاسازی ها، تنگناها و دشواری ها، چون به مردم سالاری دینی برای اعتلای اسلام و ایران باور یافته اند در انتخابات امسال مجلس حضور به هم رسانده و با عزمی متوکلانه، شایستگان مردمی را برخواهند گزید. بی شک در این هنگام که کشور نیازمند همدلی و اتحاد و پرهیز از هرگونه تنش است، شورای نگهبان، بسترساز حضور عموم اشخاصی خواهد بود که مردم به خوبی به این افراد و سوابق آنها آشنایی داشته و آنان را خدمتگزاران صدیقی برای خود و سخنگوی شجاع و امینی برای مطالبات شرعی و قانونی شهروندان می دانند.