آرشیو سه‌شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸، شماره ۲۲۲۵۷
اخبار کشور
۲
گفت و شنود

اسکلت !

گفت : سخنگوی وزارت خارجه انگلیس اعلام کرد که آقای جانسون نخست وزیر این کشور اقدام ایران در توقیف نفتکش انگلیسی را تنش آفرینی می داند!

گفتم: توقیف نفتکش ایران توسط انگلیس تنش آفرین نبود؟!

گفت: بوریس جانسون گفته است به زودی با جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید درباره مقابله با تنش آفرینی ایران مذاکره خواهد کرد!

گفتم: اگر از جان بولتون با آن سبیل دسته موتوریش کاری ساخته بود تاکنون انجام داده بود!

گفت: وقتی هیچ غلطی نمی توانند بکنند پس چرا پشت سر هم قمپز درمی کنند؟!

گفتم: بالاخره باید یک جوری اعلام وجود کنند!

گفت: دیروز ملکه انگلیس هم گفته است،  سیاستمداران انگلستان یک مشت آدم های بی کفایت هستند که کار مهمی از آنها ساخته نیست.

گفتم: از یارو پرسیدند اسکلت می تونه از طبقه چهارم به پایین بپره ؟! گفت نه! پرسیدند چرا؟ گفت واسه اینکه جیگرشو نداره!