آرشیو سه‌شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸، شماره ۴۶۷۹
فرهنگ و هنر
۲۱
تازه ها

«پایان دموکراسی» در بازار کتاب ایران

دنیای اقتصاد : کتاب «پایان دموکراسی» نوشته دیوید رانسیمن با ترجمه حسین پیران منتشر شد. مترجم در مقدمه این کتاب نوشته است با قدرت گرفتن احزاب راست گرا در کشورهای پیشرفته و به ویژه پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ در ایالات متحده، بسیاری از استادان علوم سیاسی و حقوق اساسی در این کشورها به گونه ای فزاینده از تضعیف و حتی تخریب دموکراسی در جهان احساس خطر کرده و تحقیقاتی گسترده در چرایی و زمینه های زایش و بالندگی و احتمالا مرگ تدریجی آن به عمل آورده اند.

به نظر اینان، انتخاب دونالد ترامپ در ایالات متحده نماد ظهور عصری جدید در تفکر سیاسی است که در آن دموکراسی مانند گذشته جای پای محکمی ندارد. اینان ظهور نیروها و حکومت های اقتدارگرا و ضدلیبرال با سمت گیری های ملی و بیگانه ستیز را در جاافتاده ترین دموکراسی های غربی با شگفتی و ناباوری مورد مطالعه قرار می دهند؛ ظهور پدیده ترامپ، پایان دموکراسی نیست ولی از علائم ضعف و فتور آن است. کتاب «پایان دموکراسی» در 260 صفحه و تیراژ 1100 نسخه توسط انتشارات فرهنگ نشر نو با همکاری نشر آسیم منتشر شده است.