آرشیو سه‌شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸، شماره ۲۲۲۵۷
اخبار کشور
۳

هدیه به خوانندگان

رهبر معظم انقلاب: ترک گناه اهم (با اهمیت تر) از فعل عبادت است و لذا شیطان بیشتر انسان را به گناه وسوسه می کند تا ترک عبادت.