آرشیو سه‌شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸، شماره ۴۶۷۹
مدیران
۲۴
چنین کنند بزرگان (5)

از کدام ستاره چگونه و کجا بازی بگیرید؟

سیدحسین علوی لنگرودی

 تمرکز روی دستاوردها و نتایج یک مساله است و اینکه کدام دستاوردها مناسب و مطلوب بوده، مساله دیگر. حال سوال اینجاست که چگونه می توان نتایج و دستاوردهای مناسب و درست را تعریف کرد و شناخت؟ و اینکه باوجود تمام کارهایی که افراد می توانند انجام دهند، چگونه می توان فهمید چه کارهای دیگری باید صورت پذیرد؟ آنچه در ادامه خواهد آمد، رهنمون هایی است که تعدادی از بهترین و موفق ترین مدیران دنیا در پاسخ به این سوالات داده اند.

رهنمون شماره یک: باید، آنچه برای مشتریان مناسب است، برگزید

 اولین سوالی که مدیران مشتاق آگاهی یافتن در مورد کیفیت و دستاوردهای کسب شده باید از خود بپرسند، این است که کدام نتایج و دستاوردهای به دست آمده از سوی یک شرکت مطلوب نیستند، صرف نظر از اینکه مدیران و کارکنان آن شرکت چه عقیده ای دارند، آن دستاوردها فاقد ارزش و اثربخشی خواهند بود. شرکت ها هیچ گاه نباید از خاطر ببرند که قاضی اصلی و نهایی هر فعالیتی کسی نیست مگر مشتریان و استفاده کنندگان از محصولات و خدمات تولید شده. به طور کلی، راه های مختلفی وجود دارد که با استفاده از آن می توان از دید مشتریان به فعالیت ها و نتایج کارها نگریست که از جمله آنها می توان به تحقیق و تفحص درباره مشتریان و بررسی راه های نفوذ در آنها اشاره کرد. شرکت ها باید به طور پیوسته به دنبال شناسایی مهم ترین جنبه هایی باشند که موجب جلب رضایتمندی و وفاداری مشتریان نسبت به محصولات و خدمات یک شرکت شود. با شناسایی درست و دقیق این جنبه هاست که می توان به گونه ای عمل کرد که مشتریان علاوه بر خرید محصولات و خدمات یک شرکت، آن را به دیگران نیز پیشنهاد دهند و به این وسیله هم بر تعداد مشتریان شرکت می افزایند و هم در آینده به خرید مجدد دست خواهند زد. نگریستن به مسائل از دید مشتریان می تواند در بلندمدت، موجب تحقق انتظارات و توقعات چهارگانه مشتریان و در نهایت تبدیل آنها به طرفداران دوآتشه شود.

رهنمون شماره 2: آنچه برای شرکت خوب است را باید مشخص کرد

 یکی از اولویت های هر مدیری که در راستای کسب وفاداری و رضایتمندی مشتریان گام برمی دارد، این است که مطمئن شود دستاوردها و نتایجی که برای مشتریان مطلوب است با خواسته ها و نیازهای شرکت و استراتژی های جاری در آن همخوانی و مطابقت دارد. این مساله تا حد زیادی بدیهی به نظر می رسد اما سرعت بالای تحولات و پیچیدگی های فزاینده دنیای کسب و کار امروز باعث می شود تا بسیاری از مدیران در این زمینه دچار مشکل شوند. آنچه در این میان حائز اهمیت است، تفاوت بین «ماموریت» و «استراتژی» است. ماموریت یک شرکت امری ثابت و مشخص است و باعث معنابخشی به فعالیت های شرکت و افزایش تمرکز کارمندان می شود، در حالی که استراتژی، عبارت است از موثرترین راه برای اجرای ماموریت آن شرکت.  به طورکلی تغییر استراتژی های یک شرکت، کار طاقت فرسایی است که وقت و انرژی زیادی از مدیران آن می گیرد اما به شدت ضرورت داشته و به حفظ پویایی و انعطاف پذیری آن شرکت کمک شایانی خواهد کرد.

رهنمون شماره 3: آنچه برای افراد مطلوب است را باید مشخص نمود

یکی از چالش های مدیرانی که بر تعداد زیادی از افراد مدیریت می کنند این است که به سختی می توان آنچه برای هر کدام از افراد جذابیت داشته و موجب حرکت آنها می شود را شناسایی کرد و دستاوردهای آنها را به این نتایج پیوند زد. در اینجا هم آنچه به داد مدیران می رسد چیزی نیست مگر توجه ویژه به استعدادهای ناب هر کدام از افراد. به طور کلی چنانچه در زمان تعریف دستاوردهای مطلوب و مورد انتظار از هر فرد به استعدادها و توانمندی های او توجه شود، آنگاه، تحقق آن دستاوردها با تبلور و بروز استعدادهای درونی آن فرد همراه می شود و این همان کاری است که مدیران بزرگ در انجام آن استاد هستند، چرا که به خوبی می دانند از کدام بازیکن چگونه و کجا بازی بگیرند و او را به ستاره تیم تبدیل کنند.