آرشیو سه‌شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸، شماره ۲۲۲۵۷
صفحه آخر (جهان)
۱۲

وزیر کشور دولت منصور هادی: امارات در سایه سکوت عربستان سر ما را برید

یک عضو کابینه دولت مستعفی یمن گفت: امارات در سایه سکوت عربستان، سر ما را گوش تا گوش برید!

«احمد المیسری» وزیر کشور دولت «عبدربه منصور هادی» رئیس جمهور مستعفی و فراری یمن گفت: عربستان به مدت چهار روز در برابر تحولات عدن سکوت کرده و این در شرایطی بود که شریک ما در حال بریدن سر ما از گوش تا گوش بوده است!

وزیر کشور دولت مستعفی یمن که از سیاست امارات متحیر و از حمایت عربستان ناامید شده است، گفت: 400 خودروی اماراتی در جنگ شرکت داشته اند و ما با تسلیحات ابتدایی مقابل آنها ایستادگی کرده ایم.

المیسری گفت: ما به شکست اذعان می کنیم و به امارات برای پیروزی بر ما، تبریک می گوییم، هرچند این آخرین جنگ نخواهد بود و ما یمن را به حال خود رها نخواهیم کرد.