آرشیو سه‌شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸، شماره ۴۴۳۸
محیط زیست
۱۵
حمل و نقل پاک

معاون وزیر کشور برای رونق استفاده از دوچرخه تاکید کرد

سه شرط توسعه حمل ونقل پاک

مهدی جمالی نژاد، معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور فرهنگسازی، احداث زیرساخت های مناسب و توجه به قوانین را اقداماتی دانست که توجه به آنها به طور همزمان می تواند استفاده از حمل ونقل پاک را گسترش دهد.

مهدی جمالی نژاد در گفت وگو با ایسنا در پاسخ به این سوال که گسترش حمل ونقل پاک نظیر دوچرخه نیازمند چه اقداماتی است؟ اظهار کرد: برای اینکه بتوانیم دوچرخه سواری را به صورت جدی در کشور رواج و حتی استفاده از حمل ونقل عمومی را نیز گسترش دهیم و به سمت استفاده از وسایل غیرموتوری و سبز حرکت کنیم باید چندین موضوع را همزمان پیش ببریم.

وی ادامه داد: فرهنگ سازی و در کنار آن ایجاد زیرساخت ها، وضع قوانین و شیوه نامه هایی برای تسهیل استفاده از دوچرخه از جمله اقداماتی است که باید مدنظر قرار گیرد. توجه صرف به فرهنگسازی نیز بدون درنظر گرفتن زیرساخت ها و قوانین نمی تواند راهگشای این موضوع باشد.

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور با بیان اینکه در تهران نیز می توان مانند شهرهای دیگر همزمان این اقدامات را انجام داد، گفت: شهرداران می توانند در این عرصه نقش موثری داشته باشند، همچنین باید مسیرهای دوچرخه ایجاد و ملزوماتی چون پارکینگ های دوچرخه، گیره های مختلف و تعمیرگاه های دوچرخه نیز تعبیه شود.

وی در پایان گفت: از طرفی باید رفع خلاهای قانونی نیز پیگیری شود و اگر این اقدامات به صورت بسته ای (پکیج) انجام شود نه فقط برای استفاده از دوچرخه بلکه برای تمام وسایل حمل ونقل عمومی فرهنگسازی خواهد شد.