آرشیو سه‌شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸، شماره ۴۴۳۸
صفحه آخر
۱۶
نشست روز

روزهای سرگشته در سکوت

جشن امضا و رونمایی کتاب «روزهای سرگشته در سکوت» نوشته میریسه لیندستروم با ترجمه شقایق قندهاری با حضور مترجم آن، شقایق قندهاری ساعت 17 جمعه (25 مردادماه 98) در شهر کتاب ابن سینا برگزار می شود. در معرفی این کتاب آمده است: «داستانی است که در آن اوا و سایمون بیشتر سال های بزرگسالی شان را با یکدیگر سپری کرده اند. سایمون پزشک است و اوا معلم، آنها سه دختر بزرگ دارند و خانه ای مجلل. با این حال، آنچه موجب پیوندشان می شود، فقط عاطفه، محبت و همدلی شان نیست، بلکه واقعیت های دردناک گذشته شان نیز در این پیوند نقش دارد».