آرشیو یک‌شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸، شماره ۳۴۹۲
سیاست
۳

الو شرق 88640260

sharghline@sharghdaily.ir پیامک: 30004699

نادیده گرفتن مقررات: برخی رانندگان اتوبوس های شرکت واحد خارج از ایستگاه توقف و از در جلو مسافران را پیاده یا سوار می کنند و مقررات را نادیده می گیرند.

مرتضی رجبی

شهردار منطقه 14 به دنبال مخزن زباله! شهردار منطقه 14 که نمی تواند به مشکل مخزن زباله رسیدگی کند، چگونه می خواهد منطقه ای را اداره کند؟ مدتی است با انتقال مسئول ناحیه یک شهرداری منطقه 14 مخزن زباله محله ما هم از نیمه شب ناپدید می شود. نشانی: تهران، خیابان پیروزی، خیابان شکوفه، تقاطع 

کوچه رازی شرقی - قریب!

حیدری

اجحاف آشکار: قیمت مرغ و تخم مرغ مانند لبنیات گران شد. وقتی مسئولان به اعتراض مردم درباره گرانی پاسخ نمی دهند نتیجه اش افزایش قیمت و اجحاف آشکار به مردم است. مسئولانی که از حقوق های بالا برخوردارند و در خانه های شیک و خوش آب و هوا زندگی می کنند، به فکر بقیه نیستند.

علی از تهران

گرانی روغن خودرو: چرا تعویض روغن خودرو با اینکه ایرانی است، حدود 200 هزار تومان 

هزینه دارد.

مجید احمدی

موسساتی که نظارت نمی شوند: بر بسیاری از موسساتی که در حوزه کلاس های تقویتی، درسی یا زبان و رشته های موسیقی فعالیت می کنند، هیچ نظارتی از سوی مسئولان به ویژه تعزیرات انجام نمی شود؛ در نتیجه این گونه موسسات هرچه تیغشان می برد از هنرجویان پول می گیرند. لطفا این پیام را چاپ کنید بلکه مورد توجه و رسیدگی قرار گیرد.

یک مخاطب

دبیر بازنشسته پیش از موعد آموزش و پرورش در سال 88 از اول استخدام با لیسانس کمترین حقوق را بین همه بازنشستگان اعم از تامین اجتماعی و لشکری و کشوری دارند! لااقل رتبه بندی را اول برای ما اجرا کنید تا کمی فاصله ما با سایر حقوق بگیران کمتر شود. حقوق ما نصف حقوق دبیران 

شاغل است!

یک مخاطب