آرشیو یک‌شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸، شماره ۳۴۹۲
تخته سفید
۱۲

برنامه درسی ابتدایی؛ چالش ها و چشم اندازهای ایرانی-جهانی

مبینا غربا

از شعاردادن دوری می گزینیم و به منظور بهبود در شرایط فعلی آموزش و پرورش کشور، شما را به یک مشارکت علمی و فرهنگی در کنار اساتید و چهره های ماندگار تعلیم و تربیت دعوت می کنیم.

تعلیم و تربیت، عبارت آشنایی است که گاه در هیاهوی روزمرگی ها ناآشنا می شود؛ اما در میان همین هیاهوها زمانی که مسئله سرنوشت انسان ها در میان باشد، همه افراد تمامی حواسشان را معطوف به این نظام از ازل بوده تا ابد باقی می کنند. شاید حوادث و وقایع اخیر در آموزش وپرورش، مهر محکمی بر تایید این موضوع باشد. اما امکان تغییر، تحول، اصلاح و بهبود وجود دارد. اگر ایمان و ایقان نسبت به این مسئله وجود دارد که تحول و پیشرفت در هر جامعه ای در گرو متحول شدن نظام تعلیم و تربیت آن جامعه است، بنابراین این تحول، همت والای خود ما را می طلبد که بگوییم و بخواهیم دغدغه ها و نیازهایمان را در نظام آموزشی و به ویژه نظام آموزش ابتدایی که بن مایه سایر مقاطع تحصیلی افراد است. بر این اساس انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ انجمن دیرپایی که دوران بحرانی بلوغ را نیز به سلامت سپری کرده است و هم اینک پختگی 20سالگی اش را جشن می گیرد، طبق تعهد و وجدان  معهود متخصصان و خبرگان علمی و به منظور گسترش، پیشبرد و ارتقای علم برنامه درسی، توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص مربوط در عرصه های نظر و عمل، بهبودبخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه برنامه ریزی درسی و... در سطح کشور همایشی را برگزار می کند و از کلیه متخصصان، دانشجویان، نویسندگان و علاقه مندان به حوزه تعلیم و تربیت دعوت می کند که در یک انقلاب فرهنگی مشارکت کنند، آن هم به این امید که همسازی فکری افراد در این همایش، بسترساز رشد و تحول نظام آموزش کشور شود. نقطه ثقل وحدت ساز در این همایش ها استقبال از ایده های نو و مطالعه و بررسی تولیدات علم و عملیاتی کردن آنها در آموزش و پرورش است.

بر این اساس، امسال نیز انجمن مطالعات برنامه درسی ایران در نظر دارد پس از سیر علمی چندین همایش و کنفرانس با موضوعات متفاوت و مبتلابه نظیر یافته های نوین در حوزه یاددهی و یادگیری، تربیت شهروندی؛ چیستی، چرایی و چگونگی، آموزش و پرورش چندفرهنگی، برنامه درسی دوره راهنمایی و متوسطه: چالش ها و چشم اندازها و...  هفدهمین همایش سالانه خود را با عنوان «برنامه درسی دوره ابتدایی: چالش ها و چشم اندازهای ایرانی، جهانی» در تاریخ هفتم و هشتم اسفند ماه سال 1398 با همکاری دانشگاه تهران، در دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران برگزار کند که زمان ارسال چکیده مقالات این همایش 31 مرداد 1398 و محورهای این همایش به این شرح است. -سیاست گذاری/- محتوای حوزه های یادگیری و انطباق آن با مراحل رشد/ - موضوعات خاص و حوزه های مغفول/- تکالیف یادگیری خارج از مدرسه دانش آموزان/- عدالت آموزشی و فرصت های یادگیری/-محیط ها، منابع و مواد یادگیری /- سنجش و ارزشیابی /- آموزش و بهسازی معلم /- شرکای برنامه درسی. بانی این همایش،  انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، دبیر علمی همایش خانم دکتر مرضیه دهقانی و دبیر اجرائی آن آقای دکتر سعید صفایی موحد هستند.