آرشیو یک‌شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸، شماره ۳۴۹۲
جامعه
۱۳

خبر

صدور یک حکم 100 میلیارد تومانی به نفع شهرداری

مدیر کل حقوقی شهرداری تهران از صدور آرای قطعی توسط دادگاه های تجدید نظر استان تهران به نفع شهرداری تهران به ارزش صد میلیارد تومان در سه پرونده مهم حقوقی، خبر داد. به تازگی دادگاه تجدید نظر استان تهران در سه پرونده حقوقی رای بدوی دادگاه صادرکننده حکم را به نفع شهرداری تهران رد کرده و حکم قطعی را به ارزش صد میلیارد تومان به نفع شهرداری در این زمینه صادر کرده است. سیدامیرحسین شمس، مدیر کل حقوقی شهرداری تهران، درباره این سه رای صادرشده گفت: با تلاش ها و پیگیری های جدی مدیران و کارشناسان حقوقی شهرداری تهران دادنامه صادرشده مبنی بر محکومیت شهرداری منطقه 15 تهران به پرداخت مبلغ 55 میلیارد تومان خسارت مورد ادعا، در مرحله تجدیدنظرخواهی نقض و دعوی مطرح شده رد شد. او همچنین افزود: در پرونده دیگری که محکومیت بدوی شهرداری منطقه 19 تهران به پرداخت مبلغ 31 میلیارد تومان بهای ملک را به دنبال داشت که با تلاش های به عمل آمده، رای محکومیت شهرداری نقض و حکم بطلان 

دعوی خواهان صادر شد. مدیر کل حقوقی شهرداری تهران ضمن اشاره به محکومیت اولیه شهرداری منطقه 6 تهران به پرداخت مبلغ هشت میلیارد تومان بهای ملک در پرونده ای، بیان کرد: با تلاش همکاران حقوقی در مرحله تجدیدنظر و ارائه دلایل و مستندات محکم و مستدل، رای بدوی نقض و حکم قطعی به بطلان دعوی خواهان ها صادر شد. او همچنین تصریح کرد: براساس بررسی های انجام شده در تمامی این پرونده ها، حقانیت طرف های دعوی مورد اشکال و ایراد قانونی بود که با وجود دفاع در مرحله بدوی منجر به محکومیت شهرداری شد؛ اما در نهایت با پیگیری های جدی مجموعه حقوقی شهرداری تهران از تضییع حقوق شهرداری به ارزش بالغ بر صد میلیارد تومان جلوگیری به عمل آمد.

طرح افزایش حق الوکاله روی میز رئیس دستگاه قضا

فارس: رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه گفت: پیش نویس طرح افزایش تعرفه های حق الوکاله به زودی به رئیس قوه قضائیه ارائه می شود. علی بهادری جهرمی گفت: برای وکلای متخلف ابطال پروانه، تنزل درجه، توبیخ و محرومیت موقت در نظر گرفته می شود و اصلاح تعرفه های حق الوکاله با پیشنهاد کانون وکلا و تصویب رئیس قوه قضائیه صورت می گیرد و دو سال پیش پیشنهادی با تنظیم پیش نویس برای افزایش تعرفه ها نوشته شد که متن آن با همکاری مرکز وکلا، کانون وکلا و معاونت حقوقی قوه نهایی شده و به زودی به رئیس قوه قضائیه ارائه می شود.  وی تصریح کرد: 75 هزار وکیل مجوزدار در کشور فعالیت دارند که 25 هزار نفر از آنها عضو مرکز وکلا و 50 هزار نفر دیگر نیز عضو کانون وکلای استان ها هستند. رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه گفت: 40 درصد از این وکیل ها زن هستند و بیش از 500 هزار دانش آموخته رشته حقوق در کشور داریم که کمتر از 15 درصد آنها پروانه وکالت دارند.