آرشیو یک‌شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸، شماره ۳۴۹۲
روزنامه فردا
۱۶
میدون و سوفیا

صادرات رئیس جمهور به آمریکا

پوریا عالمی

سوفیا! عشقم!

می دانستی که میشل اوباما به درخواست ها برای کاندیداشدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، جواب رد داد و گفت: بر این باورم که راه های دیگری برای کمک به کشور وجود دارد؟ می دانی الان انتخابات آمریکا روی هواست و معلوم نیست کی می خواهد کاندیدای ریاست جمهوری شود، درحالی که ما همین لحظه با بحران ازدیاد رئیس جمهور مواجه هستیم! مثلا محسن رضایی را از بس توی انتخابات شرکت کرده، توی محله شان صدا می کنند رئیس جمهور. یا محمدباقر قالیباف از بچگی جلوی «می خواهید در آینده چه کاره شوید؟» می نوشته رئیس جمهور و تا رئیس جمهور هم نشود ول کن نیست. از آن طرف محمود احمدی نژاد که رفته پشت کمرش تاتو کرده «من رئیس جمهورم تا ابد».

یا جلیلی هم واقعا دوست دارد رئیس جمهور شود و واقعا هم فکر می کند می تواند. عیبی هم ندارد.

...

حالا با این اوصاف واقعا چرا ما به صادرات رئیس جمهور فکر نکنیم؟ چرا ندهیم اینها را بروند؟ 

واقعا چرا؟ حداقل در صادرات غیرنفتی خودکفا می شویم و خلاص.

در پایان دوستت دارم سوفیا.

عاشق پوزیشن ریاست جمهوری تو؛ میدون دوم