آرشیو سه‌شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸، شماره ۵۴۵۵
اقتصاد
۳

کارتخوان ها و حساب های اجاره ای زیر ذره بین مالیات

کارتخوان ها و حساب های اجاره ای با همکاری سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی زیر ذره بین مالیاتی قرار می گیرد. مدیرکل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی در مصاحبه با خبرگزاری صداوسیما گفت: هم اکنون هفت میلیون دستگاه کارتخوان میان فعالان اقتصادی و توسط بانک ها توزیع شده است که باید نوع کاربرد و استفاده کننده از این دستگاه ها برای سازمان امور مالیاتی مشخص شود. هادی خانی افزود: بررسی ها نشان می دهد برخی فعالان اقتصادی به نام افرادی که از معافیت مالیاتی برخوردارند، اقدام به دریافت کارتخوان می کنند و این کارتخوان ها به نام منشی، کارمند یا افراد بی بضاعت است. وی گفت: برخی موسسات خیریه یا صندوق های قرض الحسنه نیز که دارای معافیت مالیاتی هستند دستگاه کارتخوان دریافت کرده و آن را به صورت اجاره در اختیار سایر افراد قرار داده اند که در این زمینه بحث فرار مالیاتی مطرح می شود.