آرشیو سه‌شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸، شماره ۵۴۵۵
رسانه: رادیو و تلویزیون
۶

پیشنهاد مجلس برای مجازات سوءاستفاده کنندگان از آرشیو صدا و سیما

جمعی از نمایندگان طرحی پیشنهاد داده اند که براساس آن حقوق معنوی آثار سازمان صدا و سیما محدود به زمان و مکان نیست و غیرقابل انتقال است و هر شخص حقیقی یا حقوقی بدون مجوز، محتوای متعلق به سازمان را نشر، پخش یا عرضه کند مجرم است.

به گزارش فارس، جمعی از نمایندگان مجلس پیشنهاد داده اند تا مالکیت معنوی و مادی تمامی محصولات و تولیدات سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعم از پخش شده، پخش نشده، آرشیوی که مباشرتا و غیرآن تهیه و تامین شود، متعلق به سازمان است و هرگونه استفاده سایر اشخاص حقیقی و حقوقی از این برنامه ها بدون کسب اجازه از سازمان ممنوع است.

براساس این پیشنهاد که قرار است در جریان رسیدگی به طرح اداره و نظارت بر صدا و سیما در مجلس مطرح شود، مدت حمایت از حقوق مادی تا 50 سال پس از نخستین پخش اثر خواهد بود. حقوق معنوی آثار سازمان محدود به زمان و مکان نیست و غیرقابل انتقال است. هر شخص حقیقی یا حقوقی بدون کسب اذن یا اخذ اجازه عالما و عامدا محتوای متعلق به سازمان را نشر، پخش یا عرضه کند، مجرم بوده و به مجازات درجه هفتم مجازات های تعزیری موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 محکوم و ملزم به جبران خسارت وارده و احتمالی خواهد بود.

به گزارش فارس، مجازات درجه هفتم این ماده قانونی عبارت است از: حبس از  91روز تا شش ماه - جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال تا 20 میلیون ریال، شلاق از 11 تا 30ضربه و محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه.

این طرح می افزاید: مراجع قضایی موظفند ضمن رسیدگی به شکایات شاکی، نسبت به جلوگیری از نشر و عرضه بیشتر، دستور موقت صادر کنند.

تبصره این ماده پیشنهادی نیز مقرر می دارد: آثار و محصولات سازمان شامل تمامی آثار مالکیت فکری در زمینه ادبی - هنری و صنعتی نه محدود به آثار سمعی و بصری بلکه از قبیل بصری، سمعی و بصری، کتاب ها، مقالات علمی، آثار موسیقایی، نرم افزارهای رایانه ای، اپلیکیشن ها، پایگاه های داده، عروسک، دکور صحنه، طراحی لباس، نام تجاری، علامت، لوگو و نام دامنه می شود که از طریق استخدام، سفارش یا هر رابطه قراردادی دیگری تهیه و تولید یا خریداری شده باشد. تمامی محصولات سازمان بدون نیاز به ثبت در مراجع مربوط، از حمایت قانون برخوردار است.

پیشنهاددهندگان در تبصره ای دیگر تاکید دارند که ثبت و استفاده هر نوع علامت و نام تجاری یا هر نوع نام دامنه گمراه کننده یا مشابه با علائم نام ها یا شخصیت های مربوط به برنامه ها و آثار سازمان ممنوع و بی اعتبار است.

براساس تبصره دیگر این ماده پیشنهادی مرکز ثبت دامنه کشوری ایران (ایرنیک) موظف است جهت حفظ نظم و حقوق عمومی نام دامنه هایی را که شبهه ارتباط با سازمان ایجاد کرده و گمراه کننده هستند به سازمان انتقال دهد.

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس در طرح اداره و نظارت بر صدا و سیما در نظر دارند تا قانون جامعی برای اداره و نظارت بر صدا و سیما تدوین کنند. سابقه تدوین این طرح به اردیبهشت ماه سال 96 بازمی گردد اما در هفته های گذشته به عنوان یکی از دستور کار های مجلس منتشر شده بود و قاعدتا با توجه به این که نوبت به رسیدگی آن نرسید، در هفته های آینده انتظار می رود این طرح در دستور کار صحن علنی قرار گیرد.

طراحان در توجیه دلایل طراحی آن یادآور شده اند که در اصل 175 قانون اساسی آمده که «خط مشی و ترتیب اداره سازمان صدا و سیما و نظارت بر آن را قانون معین می کند.» قانون خط مشی کلی و اصول برنامه های سازمان صدا و سیما قانون کاملی است و نیاز به اصلاح ندارد، در عین حال در یک مدت از مواد این طرح بر اهم مواد آن تاکید شده است اما قانون اداره سازمان صدا و سیما قبل از بازنگری قانون اساسی در سال 1368 که سازمان دارای شورای سرپرستی بود به تصویب رسیده و پس از آن اصلاح نشده است و قانون نظارت بر صدا و سیما گرچه بعد از بازنگری قانون اساسی به تصویب رسیده از کارایی لازم برخوردار نیست و نیازمند اصلاح است.

در قانون اساسی، سازمان صدا و سیما دارای شورای سرپرستی و مدیرعامل بوده، در حالی که بعد از بازنگری قانون اساسی، دارای رئیس و شورای نظارت شده است؛ لذا لازم است قانون اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تصویب و اکثر قوانین قبلی ملغی اعلام شود.