آرشیو سه‌شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸، شماره ۵۴۵۵
فرهنگ
۹
عطف

جمعه با قندهاری در شهرک

نشر حکمت کلمه در ادامه انتخاب های درست و گزیده کاری اش، این بار رمانی از میریسه لیندستروم را با ترجمه شقایق قندهاری منتشر کرده است. فریاد ناصری، مدیر این نشر که خودش شاعر و نویسنده است به جام جم خبر داده که جشن امضا و رونمایی این رمان هم برگزار خواهد شد. براساس این اعلام، رمان «روزهای سرگشته در سکوت» میریسه لیندستروم با حضور مترجم اثر ساعت 17 روز جمعه 25 مرداد در شهر کتاب ابن سینا در شهرک غرب انتهای خیابان ایران زمین شمالی، جنب فرهنگسرای ابن سینا، رونمایی می شود. در معرفی این کتاب عنوان شده است: داستانی است که در آن اوا و سایمون بیشتر سال های بزرگسالی شان را با یکدیگر سپری کرده اند. سایمون پزشک است و اوا معلم، آنها سه دختر بزرگ دارند و خانه ای مجلل. با این حال، آنچه موجب پیوندشان می شود، فقط عاطفه، محبت و همدلی شان نیست، بلکه واقعیت های دردناک گذشته شان نیز در این پیوند نقش دارد. اگر می خواهید یکی از خوانندگان رمان 310صفحه ای «روزهای سرگشته در سکوت» باشید، باید تا 42 هزار تومان سر کیسه را شل کنید و احتمالا در روز رونمایی، تخفیفی هم در کار باشد.