آرشیو سه‌شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸، شماره ۵۴۵۵
صفحه آخر
۲۰

انسان نخستین امروزی

مردی در ایتالیا به زندگی دوران انسان های اولیه روی آورده است.

به گزارش فرارو، گیدو کامیا 37 ساله که مهارت زیادی در آشپزی نیز دارد اکنون دوره های بقا در عصر حجر را در کوه های آلپ سپری می کند. او این دوره را برای علاقه مندان به آشنایی با زندگی انسان های اولیه و عصر حجر تحت نظارت سازمان های رسمی ایتالیا برگزار می کند.

گیدو کامیا که علاقه زیادی به انسان های نئاندرتال دارد به شیوه آنها لباس می پوشد و می گوید نئاندرتال ها که حدود 400 هزار تا  40 هزار سال پیش زندگی می کردند انسان های باهوشی بودند. وی در غار زندگی کرده، به روش نئاندرتال ها آتش روشن می کند، انواع حشرات را می خورد و خود را با آب و هوای منطقه سازگار کرده است. افرادی که می خواهند به این روش زندگی کنند باید برای هر شب 80 تا 110 یورو پرداخت کنند. گیدو می گوید من به افراد نشان می دهم که نئاندرتال ها چگونه زندگی می کردند، چه می خوردند، چگونه آتش روشن می کردند و نیزه می ساختند.