آرشیو سه‌شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸، شماره ۵۴۵۵
صفحه آخر
۲۰

بیگاری چینی ها برای آمازون

گزارشی جدید نشان می دهد کارخانه فاکس کان در چین با استخدام نوجوانان و اجبار آنان به شبکاری و اضافه کاری بلندگوهای هوشمند آمازون را تولید کرده است. به گزارش مهر، طبق گزارشی جدید صدها نوجوان در کارخانه های چین استخدام شده اند تا بلندگوهای هوشمند آمازون به نام «الکسا» را بسازند. این روند جنجالی و البته غیرقانونی برای دستیابی به هدف تولید تعداد مشخصی دستگاه در یک بازه زمانی خاص انجام شده است.

به نوشته این نشریه، مصاحبه با کارگران و اسناد فاش شده از کارخانه «فاکس کان» (یکی از سرویس دهندگان آمازون) نشان می دهد بسیاری از نوجوانان مجبور بوده اند شب نیز کار کنند یا ساعاتی اضافه مشغول کار شوند و بلندگوهای هوشمند آمازون را بسازند. این در حالی است که چنین اقداماتی خلاف قوانین کار چین به حساب می آید. طبق اسناد موجود نوجوانان از مدارس و آموزشگاه های عالی قسمت های مرکز و جنوب شهر هنگ یانگ به عنوان کارآموز استخدام شدند و معلمان آنها در ازای دریافت مبلغی از کارخانه آنها را همراهی کرده اند.  همچنین از معلمان این دانش آموزان خواسته شده تا نوجوانان ناراضی از شرایط کاری را وادار به قبول ساعات اضافه کاری کنند. برخی از این دانش آموزان که بلندگوهای هوشمند الکسا (مجهز به اکو و اکو دات) و دستگاه های کیندل را می سازند، مجبورند طی بازه های اوج تولید بیش از دو ماه در کارخانه کار کنند. طبق این گزارش ها بیش از هزار دانش آموز 16 تا 18 ساله برای این منظور استخدام شده اند. طبق قانون کارخانه های چین اجازه دارند دانش آموزان 16 ساله و بالاتر را استخدام کنند، اما آنها نباید در شیفت شب کار کنند یا اضافه کاری انجام دهند.