آرشیو سه‌شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸، شماره ۵۴۵۵
زندگی: ایران
۱۶

پیش به سوی احیای جنگل های زاگرس در غرب

شاید در کنار غصه خوردن برای سوختن و زغال شدن جنگل های زاگرس، باید کمی هم امیدوار به احیای دوباره آنها بود، اگر طرح بوم سازگان جنگل های زاگرس درست اجرا شود و خوب به ثمر بنشیند. طرحی که در 11 استان منطقه زاگرس نشین کشور با اعتباری افزون بر 27 میلیارد ریال توسط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری همدان در حال اجراست. حمید خزایی، رئیس اداره جنگلداری و جنگلکاری منابع طبیعی و آبخیزداری همدان با بیان این که 32هزار هکتار از جنگل ها و اراضی جنگلی استان همدان جزو جنگل های زاگرس شناخته می شود، به ایرنا گفته: طرح بوم سازگان با هدف پایش، احیا و توسعه جنگل های زاگرس با کاشت نهال و بذر گونه های مقاوم به تغییر شرایط اقلیمی، مبارزه با آفت ها و بیماری ها و همچنین اجرای طرح های آبخیزداری در استان همدان و سایر استان ها اجرا می شود. به گفته وی، اعتبارات این طرح از محل صندوق توسعه ملی تامین می شود.