آرشیو چهار‌شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸، شماره ۷۱۳۲
جهان
۱۳

دو خط خبر

■ رویترز: کرملین در اولین اظهارنظر درباره ناآرامی های اخیر در روسیه اعلام کرد، این اعتراضات بحران سیاسی در این کشور ایجاد نکرده است.

نیوزویک: سانی لگت، سخنگوی نیروهای امریکایی در افغانستان گفت، اختیارات و عملیات نیروهای امریکایی در افغانستان تغییر نمی کند.

■ الجزیره: سازمان ملل تعداد کارمندان خود در عدن را به خاطر درگیری های اخیر کاهش داد.