آرشیو چهار‌شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸، شماره ۲۲۲۵۸
اخبار کشور
۳

هدیه به خوانندگان

حضرت امام خمینی (ره): همه خطاها از حب دنیاست، از حب شهرت است. این حب دنیا را از دل خود بیرون کنید.