آرشیو چهار‌شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸، شماره ۹۵۶۶
اجتماعی
۱۰

سبک زندگی من

شاید همه چیز از یک «نه» ساده شروع می شود، هرکدام از ما با هرقدر توان و ظرفیت وجودی، بازهم طاقت نه شنیدن را نداریم، اما باید برای داشتن سبک زندگی بهتر و آسودگی خیال «نه گفتن» و «نه شنیدن» را تمرین کنیم. گاهی بعضی اتفاقات به نفع ما یا دیگری نیست و با گفتن یک نه ساده می توانیم ورق را برگردانیم.