آرشیو چهار‌شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸، شماره ۹۵۶۶
اجتماعی
۱۰

تلنگر خودمانی

بعضی از ما اهل تجمل و زرق و برق هستیم و تصور می کنیم، آدم باید در قید و بند تشریفات باشد، به همین دلیل ساده زیستی برخی آدمها را درک نمی کنیم یا سعی داریم با او مقابله به مثل کرده و بگوییم عقب مانده است، درحالی که تجمل، زنجیری است بر روح و جسم آدمی و او را از معنا و مفهوم و واقعی زندگی دور می سازد. به قول سهراب، «ساده باشیم چه در باجه یک بانک چه در زیر درخت»