آرشیو چهار‌شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸، شماره ۹۵۶۶
اجتماعی
۱۰

روایت درد

شاید بتوان گفت، زندگی بسیار غیرقابل پیش بینی است، در واقع هرچقدر درست و عقلانی و برمبنای محاسبات اصولی تصمیم بگیری بازهم یک جای کار می لنگد و همه چیز مطابق انتظارات آدمی پیش نمی رود، شاید این گوشه ای از دردهای غیرقابل پیش بینی زندگی باشد، اما باید به مرور خودمان را برای هر چیزی آماده کنیم، برای خوب ها و بدها، برای کم ها و زیادها، برای بودن ها و نبودن ها...زندگی همین لحظه است، قبل و بعدش چندان اهمیتی ندارد، در همین لحظه ممکن است اتفاقات غیرقابل پیش بینی دامن مان را بگیرد، نترسیم، بیایید با دردهای زندگی دوست شویم و اتفاقات غیرقابل پیش بینی اش را پذیرا باشیم.