آرشیو چهار‌شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸، شماره ۲۲۲۵۸
شهرستان ها
۷

اختصاص 100 میلیارد تومان برای جداسازی شبکه آبیاری در مشهد

مشهد- خبرنگار کیهان: معاون خدمات شهری شهرداری مشهد از اختصاص اعتبار 100 میلیارد تومانی برای جداسازی آب آشامیدنی از آب خام در راستای شبکه آبیاری فضای سبز شهری خبر داد.

مهدی یعقوبی گفت: موضوع جداسازی شبکه آبیاری فضای سبز شهری جزو اولویت های اصلی مدیریت شهری است.

وی افزود: در همین راستا اعتبارات شبکه جداسازی آب آشامیدنی از خام، برای سال جاری بالغ بر 100 میلیارد تومان است.

معاون خدمات شهری شهرداری مشهد عنوان کرد: این رقم بیش از 20 برابر اعتبار سال گذشته است.