آرشیو چهار‌شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸، شماره ۲۲۲۵۸
شهرستان ها
۷

زنجانی ها از خرید و فروش فیش زمین های تعاونی پرهیز کنند

زنجانی ها از خرید و فروش هرگونه فیش زمین توسط تعاونی های ویلاشهر یک و 2، نورپران، علوم پزشکی، اطباء، ونک و غیره خودداری کنند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان، با اعلام این خبر گفت: طی سال های گذشته در استان زنجان شرکت تعاونی هایی غیرقانونی فیش زمین های خارج از محدوده زمین خرید و فروش کرده اند که غیرقانونی است.

 مسعود بیات منش افزود: هشت شرکت تعاونی غیرقانونی زمین در حریم شهر قرار گرفته اند و تعهداتی ایجاد و فیش هارا بین مردم فروخته اند که این فیش ها دلال بازی را رونق می دهد و خروجی تولید مسکن محقق نمی شود.

 وی خاطرنشان کرد: شرکت تعاونی مسکن موظف به ساخت و تولید مسکن است و فروش زمین توسط آنها غیرقانونی است.

 بیات منش اظهار داشت: زنجان کشش ندارد زمین های خارج از محدوده وارد محدوده شود چرا که سرمایه آن را نداریم.

 وی ادامه داد: این سرمایه اعم از ریالی، منابع طبیعی، محیط زیستی، آب، برق، و سایر انرژی است که باید همه این موارد محقق و زمین های خارج از محدود وارد محدوده شهری شود.

 بیات منش افزود: برای ممانعت از خرید و فروش و دلال بازی فیش های زمین خارج از محدوده همه دستگاه های اجرایی و قضایی عزم خود را جزم کرده اند.