آرشیو چهار‌شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸، شماره ۲۲۲۵۸
شهرستان ها
۷

استاندار اصفهان: مدیران سرمایه گریز در استان اصفهان برکنار می شوند

اصفهان- خبرنگار کیهان: استاندار اصفهان افزود: با توجه به اینکه کشور با جنگ اقتصادی و تحریم های ظالمانه استکبار جهانی روبه رو شده است، توانسته ایم مدیران سرمایه گریز را در استان اصفهان شناسایی و با مدیران دغدغه مند و سرمایه پذیر جایگزین کنیم.

عباس رضایی در گفت وگو با خبرنگاران افزود: بانکی حق ندارد قوانین و بخش نامه های خود بانک را ملاک قرار دهد، بلکه قوانین بانک مرکزی و بالادستی باید سرلوحه قرار گیرد.

استاندار افزود: پیشرفت و توسعه استان مرهون مدیرانی است که همدلی آن ها باعث دستیابی به موفقیت های متعددی شده است.

رضایی با بیان اینکه دشمنان نظام به دنبال ایجاد یاس و ناامیدی در کشور ما هستند، گفت: رسانه ها باید در جهت ایجاد امید به مردم قدم بردارند.