آرشیو چهار‌شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸، شماره ۲۲۲۵۸
اخبار کشور
۱۱
درمکتب امام

لزوم ایجاد هسته های مقاومت در جهان

باید بسیجیان جهان اسلام در فکر ایجاد حکومت بزرگ اسلامی باشند و این شدنی است، چرا که بسیج تنها منحصر به ایران اسلامی نیست، باید هسته‏های مقاومت را در تمامی جهان به وجود آورد و در مقابل شرق و غرب ایستاد.

صحیفه امام؛ ج21؛ ص195 | پیام به ملت ایران؛ 2 آذر 1367