آرشیو چهار‌شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸، شماره ۴۴۳۹
سیاست نامه
۱۵

کتابخانه

جنس دوم و سیاست

مری بی یرد، استاد فرهنگ و ادبیات یونان و روم باستان دانشگاه کمبریج است. او در کتاب «زنان و قدرت» شجاعانه به اوباش اینترنتی و زن ستیزهایی می پردازد که زنان را آماج حمله ها و تحقیرهای بی رحمانه قرار می دهند. او خاستگاه این زن ستیزی را در دوران باستان جست وجو می کند و به بررسی مشکلات جنسیت و شیوه های بدرفتاری با زنان قدرتمند در بستر تاریخ می پردازد. نشان می دهد که از زمان اودیسه هومر، زنان از نقش های رهبری در زندگی مدنی منع شده اند و سخن گفتن در اجتماع کاری ذاتا مردانه تعریف شده است. از مدوسا گرفته تا فیلوملا که زبانش بریده شد و از هیلاری کلینتون تا الیزابت وارن که گفته شد سر جایش بنشیند، مشابهت های آشکاری میان باورهای فرهنگی ما درباره رابطه زنان با قدرت وجود دارد. مری بی یرد بر تجربه های شخصی خودش از جنسیت زدگی در فضای مجازی تامل می کند و می پرسد:«اگر زنان بخشی از ساختار قدرت در نظر گرفته نمی شوند، آیا این قدرت نیست که باید بازتعریف شود؟ چند قرن دیگر باید صبر کنیم تا چنین شود؟»

«زنان و قدرت» نوشته مری بی یرد با ترجمه شبنم سعادت توسط انتشارات «نشر نو» منتشر شده است. از بخش های اصلی این کتاب می توان به صدای زنان در اجتماع و زنان در قدرت اشاره کرد.

داروینیسم به زبان ساده

لئو گراسه در این کتاب با بهره گرفتن از جدیدترین پژوهش های علمی و مشاهدات خودش در علفزارهای آفریقا، خواننده را با مجموعه ای از کاوش های جالب آشنا می کند. او نشان می دهد که پدیده های طبیعی بسیار پیچیده تر از چیزی هستند که در ابتدا به نظر می آید. گراسه برای تبیین رازهای رفتار جانوران، زیست شناسی تکاملی و تفکر جانبی را در هم می آمیزد و آن را چنان بیان می کند که گرچه ساده است اما به ساده سازی و نادیده گرفتن پیچیدگی های مساله نمی انجامد. در بخش نهایی این کتاب به رابطه خاص انسان با زادگاهش در علفزار آفریقا (ساوانا) و تاثیر آن بر رفتار و سرنوشت ما می پردازد.

این کتاب در واقع یکی از معدود آثار در زمینه زیست شناسی نظری است که برای خواننده عمومی نوشته شده است.

زیست شناسی نظری در برابر زیست شناسی تجربی قرار می گیرد و رشته ای است که در آن برای شناخت اصول حاکم بر رفتار یک سیستم از مدل های ریاضی استفاده می شود.

«چگونه گورخر راه راه شد؟» نوشته لئو گراسه با ترجمه کاوه فیض اللهی توسط انتشارات «نشر نو» منتشر شده است.

از جمله مهم ترین سرفصل های این کتاب می توان به تکامل در لباس مبدل، اسرار رفتار جانوران، موجودات استثنایی، عامل انسانی و... اشاره کرد.

بحران های دموکراسی

هر گاه که دموکراسی دیگری در سراشیبی سقوط می افتد، می خواهیم بدانیم آیا هشداری است به سرنوشت احتمالی دموکراسی ما؟ هر وقت که جان مردم از یک سیاستمدار به لب می رسد، راهی هست تا سیاست مداری دیگر را به جای او انتخاب کنند. رهبران مخوف یا چنانکه در چین می گفتند «امپراتوران بد» ممکن است بی سر و صدا سر به نیست شوند. احزاب سیاسی در حال احتضار سرانجام به گورستان تاریخ سپرده می شوند. اگر دموکراسی واقعا مغفول بماند یا تضعیف شود، بعید نیست که یک «امپراتور بد» آهسته در نهادهای آن بخزد و جا خوش کند به طوری که دیگر نتوان از دستش خلاص شد. «پایان دموکراسی» نوشته دیوید رانسیمن با ترجمه حسین پیران توسط انتشارات «نشر نو» منتشر شده است. از مهم ترین سرفصل های این کتاب می توان به کودتا، فاجعه، چیرگی فناوری، چیزی بهتر از این و بدین سان دموکراسی به پایان می رسد، اشاره کرد.