آرشیو دو‌شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸، شماره ۹۵۷۰
ورزشی
۱۱
نکته

فرصت سوزی میلیاردی!

کمتر از یک سال مانده تا شروع بازی های المپیک ودر شرایطی که ورزشکاران برای آماده سازی و کسب سهمیه به کمک مالی نیاز دارند، هنوز تکلیف اسپانسرکاروان ایران مشخص نشده است.المپیک وهزینه هایی که باید صرف کسب سهمیه و آماده سازی حضوردرآن شود به قدری گسترده و سنگین هستند که اعزام کاروان به این رویداد بزرگ بدون حمایت مالی غیر دولتی ها ممکن نیست. به همین دلیل ازسال گذشته در کمیته ملی المپیک مذاکره ورایزنی برای انتخاب اسپانسر کاروان ورزش درالمپیک با محوریت کمیسیون بازاریابی این کمیته آغازشد. دراین مدت جلسات زیادی با حضور مسئولان کمیته ملی المپیک همراه با نهادها و شرکت های مختلف برگزار شد. نتیجه این نشست ها اعلام آمادگی قطعی سه شرکت برای پذیرش اسپانسری کاروان ایران  بود. این موضوع درچند جلسه هیئت اجرایی هم به بحث و بررسی گذاشته شد وحتی به تصویب رسید تا هرچه سریعتر قرارداد همکاری با یکی از این شرکت ها امضا شود اما تا به حال نتیجه ای درمورد آنها حاصل نشده است. این درحالی است که طی این مدت پیگیری های زیادی از طرف شرکت های متقاضی و برای مشخص شدن تکلیف آنها انجام شد اما مسئولان کمیته ملی المپیک در بلاتکلیف نگه داشتن چندماهه این شرکت ها، کاررا تا جایی پیش بردند که یک شرکت ازحضوردراین رقابت انصراف داد.به هرحال ازآنجا که دولت به تنهایی قادر به تامین هزینه ورزش نیست باید ازاسپانسرها و حمایت مالی آنها برای تحقق هر چه بهتر اهداف ورزشی استفاده کرد. المپیک و اعزام کاروان به آن هم فرصتی ایده آل است تا از طریق جذب اسپانسر، بهره برداری اقتصادی کلان را داشت البته به شرط داشتن زمان کافی که بخش زیادی از آن برای المپیک ازدست رفته است. اگرهمکاری با حامیان مالی به موقع آغازمی شد، سود حاصل ازآن هم شامل شرکت های متقاضی می شد و هم ورزش اما حالا هردو طرف از تعلل ایجاد شده متضررمی شوند و طبیعی است که دود آن بیشتر به چشم ورزش می رود و کاروان ورزش ایران ازاین بابت ضررمیلیاردی خواهد کرد.