آرشیو دو‌شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸، شماره ۹۵۷۰
ورزشی
۱۱

داورزنی: فوتبال بنگاه اقتصادی نیست

معاون وزیر ورزش گفت: مدیرعامل  باشگاه های سرخابی توسط وزارت انتخاب نمی شود، هیئت مدیره انتخاب می کند که فکر نمی کنم ازقوطی درآمده باشند.داورزنی گفت: شعار نیست، ما اصرار به واگذاری داریم. موضوع واگذاری نه شعاراست نه بحث تبلیغاتی. چون وزارت نباید تیم داری کند اما تلاش است مشکلی در روند اداره این دو تیم پیش نیاید. وی دررابطه بااینکه آیا تغییرات ایجادشده درمدیریت سازمان خصوصی سازی خللی درروند واگذاری سرخابی ها ایجاد می کند، گفت: خیر، تصمیمات قائل به فرد نیست، سازمان خصوصی سازی طبق قانون و مصوبه مجلس موظف است تا شرایط واگذاری سرخابی ها را با هر مدیریتی فراهم کند.وی گفت: فوتبال در دنیا به دلیل گستردگی و نفوذش متفاوت از سایر رشته هاست، اما فوتبال درایران یک بنگاه اقتصادی نیست، مثل دیگر رشته ها یک فدراسیون است و با نظارت دولت فعالیت دارد، البته دولت در فعالیت داخلی هیچ فدراسیونی دخالت نمی کند اما همراهی و نظارت لازم را داردو  نمی توان منکرهیجاناتی که فوتبال درجام جهانی برای جامعه ایجاد کرد، شد. داورزنی  گفت: مدیریت هزینه در فوتبال نادیده گرفته می شود، درست نیست. پولی که فدراسیون فوتبال بابت صعود به جام جهانی ازفیفا گرفت ازکمک های دولت بیشتربود. آن 400 هزار دلاری هم که من با خود به امارات محل برگزاری جام ملت ها بردم ازمحل اعتبارات خود فدراسیون بود نه وزارت ورزش، ازمحل بودجه وزارت ورزش هیچ پاداشی به فوتبال تعلق نگرفت.