آرشیو شنبه ۲‌شهریور ۱۳۹۸، شماره ۲۲۲۶۵
شهرستان ها
۷

«خربزه سین» برخوار اصفهان ثبت ملی شد

اصفهان- خبرنگار کیهان: شهردار شهرستان سین گفت: با همکاری میراث فرهنگی استان خربزه سین به ثبت ملی فرهنگی ناملموس رسید.

محمد طرفه فروشان طهرانی افزود: در صدد هستیم شهر سین را به عنوان یک شهر گردشگری معرفی نماییم و یک طرح جامع گردشگری در این شهر آماده کرده ایم که به زودی مطرح خواهد شد.

شهردار سین خاطرنشان کرد: شهرداری در گام اول یک طرح برای بازسازی و احیای حمام قدیمی این شهر که مربوط به دوره صفویه هست آماده کرده و شهرداری اقدام به بازسازی خواهد کرد ولی برای اتمام این طرح به سرمایه گذاری بخش خصوصی نیازمند هستیم و این شهر به مکانی برای آب درمانی و گیاه درمانی تبدیل خواهد شد.