آرشیو شنبه ۲‌شهریور ۱۳۹۸، شماره ۲۲۲۶۵
شهرستان ها
۷

آغاز عملیات اجرایی پروژه گازرسانی به شهر بلده

ساری- خبرنگار کیهان: عملیات اجرایی فاز نخست پروژه گازرسانی به شهر بلده با اعتباری بالغ بر 10 میلیارد تومان آغاز شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران گفت: از مجموع 59 شهر استان در 58 شهرستان عملیات گازرسانی انجام شده و 57 مورد آن مورد بهره برداری قرار گرفته است.

احمدپور گفت: شهر بلده به عنوان سخت ترین و آخرین شهر گازرسانی خواهد شد.

وی افزود: حدود 1200 اشتراک گاز برای ساکنین شهر بلده در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل شرکت گاز مازندران گفت: در فاز نخست این پروژه 10 میلیارد تومان اعتبار برای ایجاد شبکه و علمک برای شهر بلده در نظر گرفته شده و بیش از 70 کیلومتر نیز لوله گذاری می شود که در سال 99 به بهره برداری خواهد رسید و در فاز بعدی گازرسانی به 46 روستای این بخش انجام می پذیرد.