آرشیو شنبه ۲‌شهریور ۱۳۹۸، شماره ۲۲۲۶۵
معارف
۸
خاطراتی از رهبر معظم انقلاب

با خورشید انقلاب

همکاری با خدمتکار

* سفری برای حاج آقا خامنه ای در شیراز پیش آمد. آنجا برای حدودا 70 نفر سفره انداختیم. بعد که همه غذا خوردند و رفتند من و یک نفر دیگر داشتیم سفره را جمع می کردیم که آقا متوجه شد و عبایش را گذاشت کنار و شروع کرد به کمک کردن ما در سفره جمع کردن. بقیه وقتی متوجه شدند برگشتند تا آنها هم کمک کنند.

* علی اکبر صفرخانی، آبدارچی دفتر ریاست جمهوری، خبرگزاری فارس تاریخ: 10:59-91/09/22