آرشیو شنبه ۲‌شهریور ۱۳۹۸، شماره ۹۵۷۱
اقتصادی
۴

عبدالملکی مطرح کرد: پیش بینی کاهش قیمت خودرو در پی برخورد قوه قضائیه با مافیا

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به عزم جدی قوه قضائیه در مبارزه با مافیای خودروی داخلی گفت: به زودی شاهد کاهش چشمگیر قیمت خودرو در بازار خواهیم بود. به گزارش تسنیم، حجت عبدالملکی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع)، با تاکید بر نظریه 80 / 20 خود مبنی برا ینکه تحریم های خارجی تنها 20 درصد مشکل راا یجاد کرده و 80 درصد مشکلات در اثر تحریم های داخلی است و اگر تحریم های داخلی حل شود خود به خود تحریم های خارجی هم برطرف خواهد شد گفت: شاهد مثال این موضوع را در بازار خودرو  خواهیم دید.وی با بیان اینکه قوه قضائیه به صورت جدی وارد پرونده بازار خودرو شده و افراد موثری را از مراکز تولیدی ، تجاری و اداری ذی مدخل بازداشت کرده است که به زودی تاثیرات خود را در بازار خودرو به وجود خواهد آورد گفت: با توجه به عزم جدی قوه قضائیه در مبارزه با مافیای خودروی داخلی که نقش اصلی را در تلاطم قیمت خودرو دارند به زودی شاهد کاهش چشمگیر قیمت خودرو در بازار خواهیم بود.