آرشیو شنبه ۲‌شهریور ۱۳۹۸، شماره ۴۶۸۷
سیاست گذاری
۶

خبر

آمارهای مرکز آمار ایران در مرداد ماه نشان می دهد: کاهش 4/ 6 واحد درصدی تورم نقطه ای

نرخ تورم نقطه به نقطه مرداد ماه بر اساس اعلام مرکز آمار در مقایسه با ماه قبل 4/ 6 واحد درصد کاهش یافته و به عدد 6/ 41 درصد رسیده است. به گزارش مرکز آمار، نرخ تورم نقطه ای گروه های عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» و «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب 6/ 56 و 2/ 35درصد بوده و نرخ تورم نقطه ای هر دو گروه عمده در مقایسه با ماه قبل کاهش داشته است.

نرخ تورم سالانه مردادماه 1398 برای خانوارهای کشور به 2/ 42 درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، 8/ 1 واحد درصد افزایش نشان می دهد. منظور از نرخ تورم نقطه ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم نقطه ای در مرداد ماه 1398 به عدد 6/ 41درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 6/ 41درصد بیشتر از مرداد 1397 برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند.

کاهش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه مرداد 1398 به 6/ 0درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، 2/ 2واحد درصد کاهش داشته است. تورم ماهانه برای گروه های عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب 5/ 0- درصد و 2/ 1 درصد بوده است.

افزایش نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. نرخ تورم سالانه مرداد ماه 1398 برای خانوارهای کشور به 2/ 42درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، 8/ 1 واحد درصد افزایش نشان می دهد. «دنیای اقتصاد» در روزهای آینده گزارش تفصیلی از تورم ارائه خواهد کرد.

چشم انداز حذف چهار صفر از پول ملی

رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره حذف چهار صفر از پول ملی گفت: حذف چهار صفر از پول ملی زندگی مردم را آسان تر می کند. به گزارش «ایبنا»، محمدباقر نوبخت درباره حذف چهار صفر از پول ملی گفت: اگر از این طرح که به منظور آماده کردن فضای جامعه با محاسبات تومان بوده انتظار داشته باشیم که شاخص های اقتصادی را متحول کند با برنامه های دیگری این امر انجام می شود، قطعا با عنایت به اینکه مبانی محاسباتی مردم عمدتا براساس تومان است، با این کار زندگی مردم آسان تر خواهد شد.

وی در چهارمحال و بختیاری  اظهار کرد: این توفیق حاصل شد که در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان چهارمحال و بختیاری در خدمت مردم باشم، از این به بعد باید بیش از گذشته به این استان سفر و پروژه های اقتصاد مقاومتی را دنبال کنم. نوبخت افزود: چند پروژه مهم در چارچوب اقتصاد مقاومتی در این استان مطرح است که برای ارزیابی و سرعت بخشیدن به آنها این سفر انجام شد؛ یکی اتصال این استان به شبکه سراسری ریلی است و محور شهرکرد به لردگان که بخش هایی از آن باقی مانده و آنها را باید به اتمام رساند. رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: اساسا تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی برای کمک به تولیدکنندگان است. به همین جهت در قانون بودجه تبصره 18 که برای 988 هزار فرصت شغلی هشت برنامه تعریف کردیم.