آرشیو شنبه ۲‌شهریور ۱۳۹۸، شماره ۹۵۷۱
اجتماعی
۱۴

سبک زندگی من

بعضی افراد در مقوله ازدواج، صرفا به دارایی ها و داشته های طرف مقابل توجه می کنند، درحالی که چنین امری از سبک زندگی اصیل به دور است. آدم ها باید به خاطر گوهر وجودشان در کنار یکدیگر قرار بگیرند. این حرف ها کلیشه ای نیست بلکه واقعیت محض است که ما در این سال ها به فراموشی سپرده ایم.